Hoppa till huvudinnehåll

Konst på Danderyds sjukhus

Diarienummer
AKTNR 201-22479
DS korridor

Music of Other Shapes av Martin Holm.
 

I samband med ny- och ombyggnationer på Danderyds sjukhus har ny konst tagit plats med målet att bidra till en mänsklig och omhändertagande vårdmiljö där patienter och anhöriga känner sig välkomna och trygga. Och som kan stödja personalen i deras arbete.

Akutvårdsbyggnaden

I den nya Akutvårdsbyggnaden finns flera större gestaltningar i utemiljö, hisshallar och trapphus där flödet av människor är stort.

Framför entrén till Akutmottagningen har Ludvig Ödman konstnärligt gestaltat räcket. Insprängt finns stora skulpturer i form av boningar där det är lätt att föreställa sig att någon nyss flyttat in. När mörkret faller tänds skulpturerna del för del och ger liv till platsen. Också inne på den stora ljusgården finns verk som är nära släktingar till dem vid entrén.

Konstverket Att bygga bo av Ludvig ÖdmanAtt bygga bo av Ludvig Ödman.

I hisshallen som förbinder den nya akutvårdsbyggnaden med den befintliga är flödet av människor stort. Här finns fyra landskapsmålningar av Viktor Rosdahl. Platser att resa till i tanken, någon gång i framtiden eller i minnet.

På andra sidan stranden av Viktor RosdahlPå andra sidan stranden av Viktor Rosdahl.

Längre fram har Raha Rastifard gestaltat det centrala trapphuset med ett verk som sträcker sig hela vägen upp genom byggnaden. Lotusblommor som symboliserar lugn och läkande återkommer i verkets alla delar.

I nästa trapphus har Tuula Lehtinen låtit sig inspireras av en blomsterbukett. I en tjugosex meter hög gestaltning kan alla som passerar ta del av färgprakten i hennes egenhändigt målade och brända keramiska plattor.

Den hängande lotusträdgården av Raha Rastifard och Sub Flora av Tuula LehtinenDen hängande lotusträdgården av Raha Rastifard och Sub Flora av Tuula Lehtinen.

Också inne i vårdverksamheterna finns konst. På Akutmottagningen har Anne Ingeborg Biringvad jobbat med konst både på vägg och i tak. Genom återbruk av folkloristiska textiler vill hon nå en bred publik och skapa dialog och kommunikation.

Visual Voices av Anne Ingeborg BiringvadVisual Voices av Anne Ingeborg Biringvad.

På Röntgenmottagningen har Carolina Jonsson gestaltat med ljus och lätthet. Här finns subtila gipsreliefer, ett videoverk och flera fotografier på vägg såväl som i tak.

På Intensivvårdsplanet har Annika Thörn Legzdins tagit avstamp i folktron där mossan anses ha förmåga att lindra smärta och stress. Fem fotografiska verk på vägg och flera i tak.

Recalling Ecolonia av Carolina Jonsson och Cryptogamia av Annika Thörn LegzdinsRecalling Ecolonia av Carolina Jonsson och Cryptogamia av Annika Thörn Legzdins.

För att komplettera de byggnadsanknutna gestaltningarna har färdiga verk köpts in till olika platser (se översta bilden av Music of other shapes).

Vårdavdelningar

Ny konst finns också på fyra ombyggda vårdavdelningar. Här har konstnärerna Tobias Törnqvist, Petter Hellsing, Carl-Fredrik Ekström och Peter Zacsko förhållit sig till respektive verksamhet i sina gestaltningar. 

Tobias Törnqvist_PMMellan hus och träd av Tobias Törnqvist.

Arboretum_Petter Hellsin_Foto PMArboretum av Petter Hellsing. 

Reditus Vitae av Carl-Fredrik Ektröm och Kommunikation av Peter ZacskoReditus Vitae av Carl-Fredrik Ektröm och Kommunikation av Peter Zacsko.

Godsmottagningen

När Godsmottagningen byggdes om fick Kristofer Hultenberg uppdraget att gestalta lokalerna. Med en storskalig teckning förhåller han sig till arkitekturen och rummets funktioner. 

Full Skala av Kristofer HultenbergFull Skala av Kristofer Hultenberg.

Äldre konst

Eftersom det moderna Danderyds sjukhus började byggas redan på 1950-talet med invigning 1964 finns många äldre verk på olika platser på sjukhuset. Några exempel är en bronsskulptur och en stengodsrelief av Tyra Lundgren, väggmålningar av Nils Kölare och Ann Magnussons heliga plats nära huvudentrén.

Fågelpelare av Tyra LundgrenFågelpelare av Tyra Lundgren. 

Väggmålning av Nils KölareVäggmålning av Nils Kölare.

Temenos av Ann MagnussonTemenos av Ann Magnusson.

Fotograf: Per Mannberg. Sidan uppdaterad 2022-02-07 B15G