Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 34-22279
Det övergripande syftet med stödet till idrotts- och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer är att verka för ett mångsidigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga. Stödet ska också stötta barn och ungdomars delaktighet i föreningslivet och understödja folkhälsan hos barn och unga.

Vilka kan söka?

 

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

• har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år

• har minst fem (5) lokalföreningar i minst tre (3) av länets kommuner

• har minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna i åldern 6-25 år, bosatta i länet, dessa ska utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet, eller uppgå till minst 3 000 personer.

Detta gäller för nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in.

Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen sker i kulturnämnden i september och om organisationen där bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in.

 

Sidansvarig: Fredrik Schlott
Sidan uppdaterad: 2023-03-02