Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport om svensk barnfilm – <BR>Ge morgondagens Pippi en chans!

Filmregion Stockholm-Mälardalen arbetar för att stimulera och bidra till en livskraftig filmindustri i Stockholm-Mälardalsregionen, genom bland annat utveckling av filmbranschen, genom finansiering av filmproduktioner samt genom sin filmkommissionär som marknadsför regionen som filminspelnings- och produktionsplats.

Filmregion Stockholm-Mälardalen har tagit fram en rapport om svensk barnfilm: "Ge morgondagens Pippi en chans - en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen". Den ger först en läges- och omvärldsanalys av svensk barnfilmsproduktion och sen en handlingsplan för hur barnfilmsproduktionen i Sverige kan stärkas.

Rent konkret föreslås ett Kids Screen Hub där en av uppgifterna blir att mer konsekvent identifiera möjligheter för produktioner som rör sig mellan flera plattformar, att länka samman den interaktiva industrin med den traditionella film- och tv-branschen. En annan uppgift kan vara att dela ut stödmedel för att främja utveckling av filmprojekt riktade till barn. Inriktningen är bred och inkluderar nya fönster för rörlig bild.

Rapporten är delvis bekostad med kulturstöd från landstingets kulturnämnd.

Rapporten "Ge morgondagens Pippi en chans"

Läs pressmeddelande från landstingets kulturrotel