Hoppa till huvudinnehåll

Scenkonststöd teater

Diarienummer
AKTNR 2527-22928
Två skådespelare på scen

Dockteatern Tittut/Årstiderna, Foto: José Figueroa

Scenkonststödet är ett subventionsstöd*, som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet. Även grupper som spelar för barn och unga på egen scen är välkomna att söka.

Om Scenkonststöd teater

Scenkonststöd kan beviljas till professionella teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper. Se fullständig beskrivning i villkor Scenkonststöd 2024 (pdf).

Vad är Scenkonststöd teater?

Scenkonststödet är ett subventionsstöd för teaterföreställningar för barn och unga i Stockholms län. Stödet från kulturnämnden betalar 50 procent av föreställnings-/ biljettkostnaden, plus hela reseersättningen för grupper vid turné. Övriga 50 procent betalas av den kommun/skola som bokar föreställningen.

 • Stödet avser ett läsår, det vill säga höst- och vårtermin.

 • Scenkonststödet avser inte produktion av nya föreställningar.

 • Scenkonststödet gäller länets kommuner, förutom Stockholms stad, som subventionerar föreställningar för barn och unga via Kulanpremien

Vilka kan söka?

Scenkonststöd kan beviljas till professionella teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som

 • turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet och/eller

 • arbetar med projekt inom scenkonstområdet, där uppsökande verksamhet i länet ingår och/eller

 • spelar för barn och unga från länet på egen scen.

Musikteatergrupper som velat söka Scenkonststöd har tidigare kunnat vända sig till Länsmusiken. Den 1 januari 2022 införlivades det som tidigare var Länsmusiken i kulturförvaltningens konsulentenhet. Musikteatergrupper som vill söka Scenkonststöd ska därför vända sig till musikkonsulenterna.

Grupper inom cirkus och dans ska vända sig till cirkus- och danskonsulenterna

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna handläggs av kulturförvaltningen. Företrädare från länets berörda kommuner bjuds också in för att komma med synpunkter på ansökningarna.

I bedömningen tas hänsyn till:  

 • Konstnärlig kvalitet

 • Vilka målgrupper föreställningarna och projekten vänder sig till

 • Efterfrågan från länets kommuner

 • Gruppernas möjlighet att turnera

 • Var i länet grupperna hör hemma

 • Kommunernas synpunkter på ansökningarna

Ansökan

Ansökan om Scenkonststöd kan endast göras via ett ansökningsformulär på kulturförvaltningens webbplats under den aktuella ansökningsperioden.

Beslut om avslag eller bifall

Beslut om Scenkonststöd teater tas av kulturnämnden, vanligtvis i februari det första året som ansökan avser.

Hur meddelas beslut om avslag eller bifall?

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan. Ansökningar som beviljas stöd publiceras på webbsidan Beviljade stöd. Med beslutet följer en tabell över uppskattat antal föreställningar i förbindelse med kulturförvaltningen. Tabellen ska fyllas i och återsändas till kulturförvaltningen.

Vad händer om stöd beviljas?

Om stöd beviljas och firmatecknare med bank-id har signerat ansökan samt returnerat tabellen över uppskattat antal föreställningar sker utbetalning i augusti första året som ansökan avser.

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att verksamheten stöds av Region Stockholm. Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm. Se länk för instruktioner och logo.

Kulturkatalogen

Scenkonstgrupperna som beviljats stöd har möjlighet att publicera sina föreställningar i Kulturkatalogen. Länets kommuner och skolor kan sedan beställa föreställningar/projekt hos grupperna som gör en fördelning mellan kommunerna för att tillgodose en geografisk spridning i länet.

Redovisa Scenkonststöd teater

Scenkonststöd ska redovisas på hösten efter avslutat spelår. Redovisningen görs endast via kulturförvaltningens redovisningsformulär.

Organisation som är försenad med redovisning av tidigare stöd beviljas inte nytt stöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av kulturförvaltningen. 

Stödet skall användas inom den tidsram som avses. Om det efter avslutat läsår finns pengar kvar ska dessa återbetalas till kulturförvaltningen.

Redovisning ska ha inkommit till kulturförvaltningen senast 1 september året efter det år som ansökan avser, det vill säga 1 september 2025 för läsåret 2024.


Sidansvarig: Lena Strömberg Lagerlöf
Senast uppdaterad: 2023-10-06