Hoppa till huvudinnehåll

Konst på Södersjukhuset

Diarienummer
AKTNR 218-22484

Stillbild ur Ögonblickets rymd, videoverk av Pasi Autio i nya akutentrén. Foto Per Mannberg.

På Södersjukhuset finns nära en tiondel av Region Stockholms konstbestånd, och många engagerade och intresserade besökare och personal. Just nu pågår ett stort antal nya konstgestaltningar i takt med att nya byggnader färdigställs.

Just nu pågår stora förändringar på Södersjukhuset med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning, nya operationssalar samt en ny vårdbyggnad rustas sjukhuset för framtidens vårdbehov. Södersjukhuset uppfördes efter Hjalmar Cederströms och Hermann Imhäusers ritningar och invigdes i april 1944. Det är tydligt influerat av 1940-talets funktionalism med renhet och enkelhet som ledord, ljusa odekorerade fasader och platta tak. Här finns konst som och spår av det som personal och patienter mött genom decennierna. Ungefär 6.000 konstverk finns idag på Södersjukhuset. Till de nya byggnaderna och vid omflyttning arbetar kulturförvaltningen tillsammans med representanter för verksamheterna med den nya konsten. Läs mer här om det nya försörjningskvarteret och den unika gestaltningen.

Textil konst i toppmoderna operationssalar

Kulturförvaltningen ville föra in konstrast till den sterila operationsmiljön och tillsammans med fotograf Per Mannbergs togs ett antal specialbehandlade väggar fram med enorma förstoringar av textila konstverk. Verk av konstnärerna Mona Wassén, Sofia Wahl, Mija Renström, Morteza Golistani, Matilda Dominique och Frida Berntssons verk är nu en del av gestaltning av Södersjukhusets nya operationssalar. Konstkonsult Maria Koolen Hellmin. Konstprojektledare Susanne Andersson Kopp.

Konstnär Frida Berntsson

Ny konst till det nybyggda Södersjukhuset

17 konstnärer har fått gestaltningsuppdrag för de nya delarna av framtidens Södersjukhuset: Inger Andersson, Sebastian Freytag, Johan Ledung, Harald Fenn, Camilla Boström, Maja Droetto, Yvonne Jeppsson, Rebecka Bebben Andersson, Hanna Hedman, Emanuel Bernstone, Idun Baltzersen, Alejandro Montero Bravo, Jean-Baptiste Beranger, Finn Ahlgren, Pasi Autio och Petter Hepsö.

Sös_Idun Baltzersen  Sös_Harald Fenn  Sös_Bernstone 

Ny akutentré

15 juli 2020 öppnar den nya akutentrén på Södersjukhuset. Här möter vi Pasi Autios verk Ögonblickets rymd är en rörlig installation med tillhörande ljudkompositioner av Jakob Norgren. Videoverket tycks vid första anblick avbilda himlen, men emellanåt förvandlas bildernas bekanta syn genom en vågrörelse till en abstrakt och obekant vy. Bildmotivet visar sig bestå av reflektioner i en vattenyta. Det tillfälliga mötet mellan de två separata elementen påminner oss om ögonblickets rymd, mångfacettering och meningsfullhet. Känslan av stundens rumsliga utsträckning förstärks ibland av musiken.

Huvudentré

I början av 2000-talet gjordes en omfattande renovering av huvudentrén med flera större konstnärliga uppdrag som följd. Utanför finns Fredrik Wretmans gestaltning Body & Soul i form av två skulpturer placerade vid varsin damm. Verket blir helt av att skulpturerna speglas i vattnet. En av sjukhusets äldre konstnärliga gestaltningar är Tyra Lundgrens stora relief i glaserat stengods från 1953, placerad i huvudentrén. Typiskt för 1970- och 1980-talen är det måleri som utfördes direkt på väggarna varav en del men inte allt har klarat tidens tand. Från samma period är Mona Huss Walins stora oljemålning med södermotiv som starkt förknippas med sjukhuset.

Inne i entrén och ljusgårdarna

Till vänster inne i entrén finns Anders Kappels tredelade verk med inspiration från Årstavikens koloniområde och till höger Anna Lerinders väl integrerade gestaltning med byggkeramiska plattor i vitt och grafitgrått. På de två ljusgårdarna står Aleksandra Stratimirovics stiliserade träd och lyser i olika färger när mörkret faller.

Videokonstverk i sjukhuskyrkan

I sjukhuskyrkan visas ett videokonstverk av Eva Koch, projicerat direkt på en av väggarna. Verket visar en mycket långsam övergång mellan bilder av solen, jorden och månen. Konstnären har velat uppnå en upplevelse där man kan öppna sitt sinne för naturens storhet, för människan och för det obegripliga.

Underjordiskt sjukhus

Under Södersjukhuset finns ett gammalt krigssjukhus, byggt i slutet av 1930-talet. Här ryms idag ett Akut- och katastrofmedicinskt centrum med konst från 1990-talet av bland andra Åke Pallarp, Marylyn Gierow och Klas Göran Tinbäck. Idag används lokalerna delvis av sjukhuset som utbildnings- och möteslokaler.

 

Innehållsansvarig: Susanne Andersson Kopp