Hoppa till huvudinnehåll

Södertälje sjukhus

Diarienummer
AKTNR 231-20662
Brad Downy_A Journey Into the Unknown
Konsten kan ge uttryck för vad det innebär att vara människa. Lika ogripbar och gåtfull återspeglar konsten våra tankar och känslor om oss själva och vår omgivning. Den rör sig fritt mellan fantasi och verklighet, minnen och drömmar, till platser där våra världar möts.

Ambitionen är att skapa en rik miljö för besökare, där en variation av konstnärliga uttryck bildar en gestaltningsmässig helhet. Konsten tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension till platsen och sammanhanget. Den ger rum för olika röster och fyller därför en viktig demokratisk roll.

Om konsten på Södertälje sjukhus

I hus 19-20 som invigdes 2017 av prinsessan Sofia har tre konstnärer utfört gestaltningsuppdrag. Brad Downey tar oss med på en pilgrimsresa där sex byggnadsdelar från Södertälje sjukhus förs till heliga platser. Där laddas de och omvandlas till amuletter, för att sen återföras till sjukhuset där de nu sprider sina läkande krafter till patienter, personal och besökare. Konstverket A Journey Into the Unknown är placerat i korridoren på vån 4 i hus 19. Konstnären Siri Tolanders gestaltning Sidewise tar plats i trapphusets vertikala rum, i fyra våningar. Här tar en fiktiv värld form, befolkad av små väsen som lever i en parallell verklighet i sjukhusets bortglömda vrår och mellanrum. I taket syns spåren av deras boningar och små stegar som bildar ett nätverk mellan våningsplanen. Emma Hartmans konstnärliga gestaltning av avskedsrummen i hus 19 har titeln Vila. Landskapsmåleriet är utfört på kopparplåt som ger en lyser och värme. De tar oss med till en inre värld och en andlig resa.

Eva Ziggy Berglund_Ljusglimtar

Konst i vårdbyggnaden

I samband med att hus 02 renoverades var ambitionen att skapa varierande konstnärliga gestaltningar för att ge varje våningsplan en egen karaktär och hela vårdbyggnaden skiftande uttryck. Tre konstnärer tilldelades gestaltningsuppdrag för var sin våning, med uppgiften att binda samman vårdavdelningen och hisshallen till en gestaltningsmässig helhet.

På våning 4 har konstnären Eva ”Ziggy” Berglund skapat ett verk med titeln Ljusglimtar som består av ett blommönster i betongrelief med guldmosaik samt fåglar i brons och glasmosaik i olika färger. Fåglarna är svenska flyttfåglar, från den allra minsta fågeln till lite större. Konstverket tillför ett glittrande ljus som en hoppfull hyllning till livet och livsglädjen.

På våning 5 har konstnären Hans Andersson skapat en serie abstrakta collage i blandteknik. Pappersverken bildar en slags in- och utzoomningar från en abstrakt bildvärld. Inspirationen är hämtad ur såväl mönster och mattor från mellanöstern, svensk allmoge, korallrev, asiatiska textilier, som indiska trädgårdsmålningar och tantrabilder. Det skapar en bildvärld som är både rik och varierande. Med titeln Untitled är det konstnärens avsikt att låta konstverket hållas öppet för skiftande tolkningar. Besökare till sjukhuset ges möjlighet att både möta något bekant och på samma gång upptäcka något nytt i det redan kända.

I sin omsorgsfulla och poetiska gestaltning på våning 6 skapar konstnären Nisrine Boukhari en serie minimalistiska och kontemplativa verk. Samma form upprepas med syftet att skapa en meditativ upplevelse som ger en känsla av stabilitet och förstärker det mentala läkandet. Konstnären tar sin utgångspunkt i gemensamma symboler och referenspunkter hämtade från skilda kulturer och geografiska områden. Här ställs idén om det perfekta i kontrast till verklighetens ofullkomlighet och mänskligt bristfälliga. I konstverket uppstår en spänning mellan tanke och verklighet, som låter oss tränga djupare in i symbolernas betydelser. Guldet som symboliserar liv, visdom, det andligt rena, vitalitet och hälsa. Fyrkanten som representerar geografiska riktningar, de fyra kosmiska elementen samt fyra faser i människors livscykel från födelse till död. På avdelningen har den konstnärliga gestaltningen en konstant verkan där den bidrar till patienternas själsliga läkande.

Konst utanför och i entrén

Under den pågående ombyggnationen av Södertälje sjukhus har många äldre konstverk, uppskattade och ikoniska för sjukhuset, behövt omplaceras. Ett sådant konstverk är skulpturen Kringelförsäljerskan av David Wretling. När huvudbyggnaden var ny placerades skulpturen intill sjukhusets huvudentré. Den har en tydlig anknytning till Södertälje och den tidsperiod när kringlor tillverkades i staden och försäljare sålde bakverken runt omkring i staden. Skulpturen är just nu tillfälligt placerad utefter kanalen vid hus 18 och blickar ut över vattnet och staden. När huvudbyggnaden är färdigrenoverad kommer Kringelförsäljerskan att återföras till sin centrala plats intill sjukhusets huvudentré. Inne i den nybyggda entrén kommer ett konstverk med ett trettiotal droppformade glas hänga i taket i den så kallade glasgången som förbinder entrén med de nya byggnaderna 19 och 20. Konstverket av konstnären Ann Wåhlström har titeln Differnt Trains och kommer även kunna ses från caféet på våningen ovanför.

På den soliga gården mellan dessa byggnader har konstnären Juan Pedro Fabra Guemberena utformat ett konstverk med titeln Sur Syd som binder samman platsen till en gestaltningsmässig helhet och skapar en trivsam utomhusmiljö för sjukhusets personal och besökare. På den nedre delen av fasaden har konstnären målat en fris med ord på svenska och spanska. Orden är geografiska riktningar som går omlott. De bildar en slags karta som de två skulpturerna förhåller sig till. Den större skulpturen är ett en 3D-skanning av det träd, ombo, som fortfarande växer på konstnärens barndomshem i Uruguay. Ombo, är speciella för Uruguay och fungerar som landmärken i det platta landskapet för att orientera sig och hitta hem. Den andra bronsskulpturen som är placerad på en betongavsats har skapats av trädgrenar från Södertälje. Snabbt ihopsatta med tejp fungerar de ungefär som ett solur, men skuggan faller mot fasaden och istället för tid ger den en geografisk orientering. Konstnärens egen erfarenhet av att som barn komma till Sverige som politisk flykting tar sitt uttryck i konstverket som på ett symboliskt plan handlar om att rota sig och hitta hem.

Byggnaden längs med kanalen
När byggnaden längs med kanalen uppfördes i början av 1980-talet beställdes flera större konstverk till entrén. Konstnären Jan Manker behövde inte gå långt för att hitta inspiration till sin målning Livet genom Södertälje kanal, en skildring av hur det kan ha sett ut på 1800-talet. På motsatta sidan ger Titti Åhs sin bild av kanalen i ett textilt verk.

Utomhus är fyra pelare klädda med emaljmålningar av Gösta Backlund. En bit därifrån finns Marylyn Gierows bronsskulptur Dragkamp som föreställer en pojke och hans häst.

Länk till artikel om konsten i hus 02 på Locums webbplats 

Läs mer om konsten i

.

 Emma Hartman

Konstnär Siri Tolander

Hans Andersson_Utan titel

Mija Renstrom_Colours of Natural Habitat