Hoppa till huvudinnehåll

Konst på Södertälje sjukhus

Diarienummer
AKTNR 231-22728
Närbild verk av Petra Hultman
Konsten kan ge uttryck för vad det innebär att vara människa. Lika ogripbar och gåtfull återspeglar konsten våra tankar och känslor om oss själva och vår omgivning. Konsten speglar ofta den tid då den skapats.

Om konsten på Södertälje sjukhus

Ambitionen med konstnärlig gestaltning är att skapa en rik miljö för besökare, där en variation av konstnärliga uttryck bildar en gestaltningsmässig helhet. Konsten tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension till platsen och sammanhanget. Den ger rum för olika röster och fyller därför en viktig demokratisk roll. I vissa verksamheter kan konsten vara ett komplement till den kliniska vården. 

Konst i vårdbyggnaden

I samband med att hus 02 renoverades var ambitionen att skapa varierande konstnärliga gestaltningar för att ge varje våningsplan en egen karaktär och hela vårdbyggnaden skiftande uttryck. Tre konstnärer tilldelades gestaltningsuppdrag för var sin våning, med uppgiften att binda samman vårdavdelningen och hisshallen till en gestaltningsmässig helhet.

På våning 4 har konstnären Eva ”Ziggy” Berglund skapat ett verk med titeln Ljusglimtar som består av ett blommönster i betongrelief med guldmosaik samt fåglar i brons och glasmosaik i olika färger. Fåglarna är svenska flyttfåglar, från den allra minsta fågeln till lite större. Konstverket tillför ett glittrande ljus som en hoppfull hyllning till livet och livsglädjen.Eva Ziggy Berglund_Ljusglimtar

På våning 5 har konstnären Hans Andersson skapat en serie abstrakta collage i blandteknik. Pappersverken bildar en slags in- och utzoomningar från en abstrakt bildvärld. Inspirationen är hämtad ur såväl mönster och mattor från mellanöstern, svensk allmoge, korallrev, asiatiska textilier, som indiska trädgårdsmålningar och tantrabilder. Det skapar en bildvärld som är både rik och varierande. Med titeln Untitled är det konstnärens avsikt att låta konstverket hållas öppet för skiftande tolkningar. Besökare till sjukhuset ges möjlighet att både möta något bekant och på samma gång upptäcka något nytt i det redan kända.

Konstnär Hans Andersson

I sin omsorgsfulla och poetiska gestaltning på våning 6 skapar konstnären Nisrine Boukhari en serie minimalistiska och kontemplativa verk. Samma form upprepas med syftet att skapa en meditativ upplevelse som ger en känsla av stabilitet och förstärker det mentala läkandet. Konstnären tar sin utgångspunkt i gemensamma symboler och referenspunkter hämtade från skilda kulturer och geografiska områden. Här ställs idén om det perfekta i kontrast till verklighetens ofullkomlighet och mänskligt bristfälliga. I konstverket uppstår en spänning mellan tanke och verklighet, som låter oss tränga djupare in i symbolernas betydelser. Guldet som symboliserar liv, visdom, det andligt rena, vitalitet och hälsa. Fyrkanten som representerar geografiska riktningar, de fyra kosmiska elementen samt fyra faser i människors livscykel från födelse till död. På avdelningen har den konstnärliga gestaltningen en konstant verkan där den bidrar till patienternas själsliga läkande.

Konstnär Nisrine Boukhari

Konst i och utanför entrén

Inne i den nybyggda entrén har ett konstverk installerats med ett trettiotal droppformade glas hänga i taket i den så kallade glasgången som förbinder entrén med de nya byggnaderna 19 och 20. Konstverket av konstnären Ann Wåhlström har titeln Droppar och kommer även kunna ses från kaféet på våningen ovanför. Glaskonstverket är en donation från Judiska teatern där glaskonsten ingick som en del av en större scenografi, konsert och iscensättning av Steven Reichs verk Different Trains. Södertälje sjukhus och Scenkonstmuseet har båda tagit emot var sin del. På Södertälje sjukhus har Ann Wåhlström omformat sitt verk för att möta de rumsliga förutsättningarna. Hon har skapat en specifik utformning för entrén där hon samtidigt omtolkar sitt konstverk och ger den ett nytt liv med en ny innebörd. Läs mer om gestaltningen i artikel på Locums webbplats.
Glas av Ann Wåhlström
På den soliga gården mellan dessa byggnader har konstnären Juan Pedro Fabra Guemberena utformat ett konstverk med titeln Sur Syd som binder samman platsen till en gestaltningsmässig helhet och skapar en trivsam utomhusmiljö för sjukhusets personal och besökare. På den nedre delen av fasaden har konstnären målat en fris med ord på svenska och spanska. Orden är geografiska riktningar som går omlott. De bildar en slags karta som de två skulpturerna förhåller sig till. Den större skulpturen är ett en 3D-skanning av det träd, ombo, som fortfarande växer på konstnärens barndomshem i Uruguay. Ombo, är speciella för Uruguay och fungerar som landmärken i det platta landskapet för att orientera sig och hitta hem. Den andra bronsskulpturen som är placerad på en betongavsats har skapats av trädgrenar från Södertälje. Snabbt ihopsatta med tejp fungerar de ungefär som ett solur, men skuggan faller mot fasaden och istället för tid ger den en geografisk orientering. Konstnärens egen erfarenhet av att som barn komma till Sverige som politisk flykting tar sitt uttryck i konstverket som på ett symboliskt plan handlar om att rota sig och hitta hem.
Södertälje sjukhus gård med verk av Juan Pedor Guembrera
 

I hus 19-20 som invigdes 2017 av prinsessan Sofia har tre konstnärer utfört gestaltningsuppdrag. Brad Downey tar oss med på en pilgrimsresa där sex byggnadsdelar från Södertälje sjukhus förs till heliga platser. Där laddas de och omvandlas till amuletter, för att sen återföras till sjukhuset där de nu sprider sina läkande krafter till patienter, personal och besökare. Konstverket A Journey Into the Unknown är placerat i korridoren på vån 4 i hus 19.Södertälje sjukhus-konst Brad Downey

Konstnären Siri Tolanders gestaltning Sidewise tar plats i trapphusets vertikala rum, i fyra våningar. Här tar en fiktiv värld form, befolkad av små väsen som lever i en parallell verklighet i sjukhusets bortglömda vrår och mellanrum. I taket syns spåren av deras boningar och små stegar som bildar ett nätverk mellan våningsplanen.

Konstnär Siri Tolander

Emma Hartmans konstnärliga gestaltning av avskedsrummen i hus 19 har titeln Vila. Landskapsmåleriet är utfört på kopparplåt som ger en lyser och värme. De tar oss med till en inre värld och en andlig resa.

 Emma Hartman

Läs mer om konsten iPDF icon Konstfaktablad om Södertälje sjukhus.pdf.