Hoppa till huvudinnehåll

S:t Görans sjukhus

Diarienummer
AKTNR 222-17866

Akutsjukhuset på Kungsholmen i Stockholm har en lång historia med byggnader ända från slutet av 1800-talet. Mycket av konsten på S:t Göran är från 1980- och 1990-talen, då byggnader för kirurgi och akutvård uppfördes. Nya konstnärliga gestaltningar har adderats mellan 2015-2020 då ytterligare nybyggnationer för akutvård samt vård och behandling har uppförts.

Ljuskonst visar vägen

En serie ljuslådor med glasfronter lyser upp väggen på fasaden till byggnad 30 och 20 vid nya akutentrén. Ljuset från lådorna bildar ett harmoniskt ljusspel i åtta olika färger. Konstnären Achim Kobe har skapat detta konstverk som förenar ett välkomnande spel med färg, form och ljus och med en vägvisande funktion.

En rad upplysta färgfält löper längs husets vägg nära taket fram till akutingångens entré

En av tegelväggarna är ett konstverk

1989 skapade konstnären Lillemor Petersson verket Stentecken, en konstnärlig gestaltning av dåvarande ambulanshallens fasadvägg mot S:t Göransgatan. Konstverket utgjordes av en 30 meter lång relief bestående av cirka 2 000 skulpterade eller på annat sätt bearbetade tegelstenar. Vid ombyggnaden plockades muren ned och har nu återmonterats i ett nytt projekt tillsammans med konstnären. Nu står nya konstverk av Lillemor Petersson på plats vid S:t Görans sjukhus – en 20 meter lång vågformad tegelvägg och tre stycken fem meter höga tegelskulpturer. Samtliga nya konstverk består av beståndsdelar från det tidigare verket. 

Karaktäristiska fågelskulpturer

Maud Spangenbergs skulpturgrupp Fågelformer i brons har i många år stått framför huvudentrén. Skulpturgruppen har tagits bort tillfälligt i och med ombyggnationer vid sjukhuset, men kommer enligt plan åter på plats under 2021.

Nio konstnärer har arbetat med de centralt belägna hisshallarna där varje plan har fått sin egen karaktär, till exempel hittar vi på entréplanet Gert Marcus konstverk Färgrum och gränslinjer

Skulptur som strävar uppåt

Linda Bäckström har gjort en monumental skulptur för en innegård vid nyuppförd byggnad 45. Skulpturen med titeln Larry, ser ut att vara lättare och mjukare än vad den är, och för tankarna till ett fång ballonger som är på väg att sväva upp mot himlen. Skulpturen i gjuten aluminium är döpt efter amerikanen Larry Walters som 1982 tog en flygtur i en trädgårdsstol med hjälp av åtskilliga heliumballonger. 

Från workshop till konstverk

Konstnären Miwa Akabane har med sitt verk JAM medverkat till att gestalta den inre miljön i akutbyggnaden. Grunden till mönsterkonceptet hämtade hon från en gemensam workshop med personalen. En del av verket består av keramiska plattor som bildar en nästan fyra meter lång bild med associationer till årstiderna. Samma mönster, material och färger återfinns i den intilliggande trapphallen men i andra former och format.

I ljuset från vintergatan

I ett ljusschakt vid nyuppförd byggnad 20 svävar fem skulpturer av konstnären Elisabeth Westerlund. Konstverken består av tusentals färgade glaspärlor som har vävts ihop med ståltrådar, och kan förstås som textilier likväl som skulpturer. Dessa glittrande reflekterande konstverk för tankarna till moln, singlande höstlöv, amöbor eller paljettklänningar. Verkets titel, i ljuset från vintergatan, tillför ett kosmiskt perspektiv till konstverket. 

Färgstark väggkonst

Konstnären Disa Rytt har skapat skulpturgrupper till fyra platser i korridor och knutpunkt i gatuplanet. Tre av skulpturgrupperna består av bemålade blankpolerade stålstavar, och en består av färgade ljusarmaturer. Samtliga konstverk kombinerar reflekterande ytor, starka färger och strama former. Disa Rytt har skapat sin gestaltning som en kommentar till ett befintligt konstverk i marmor av Gert Marcus, som är en del av golvet i huvudentrén.

Två verk som både består av strama rektangulära former i starka färger som bildar mönster på väggen.

Restaurang Görans Terrassen

Restaurangen har flera konstnärliga gestaltningar; utomhus en plåtskulptur av Lars Millhagen, inne i byggnaden Bernt Rafael Sundbergs svävande Fossil samt en målning av Gudrun Key Åberg och fyra högt sittande skulpturer av Rune Rydelius. Vid renoveringen 2010 kompletterades de med tre tuschmålningar av Susann Brännström.

Sjukhuskyrkan

I sjukhuskyrkans tre fönster har konstnären Renée Lord arbetat med blyinfattat glas. Hon har valt abstrakta, associativa former så att betraktaren ska kunna göra sin egen tolkning av motivet oavsett religion och nationalitet. Till verket hör en skulptur i trä, ett uppförstorat grässtrå.

Mer om sjukhuset och lokalerna

Capio S:t Görans sjukhus är ett akutsjukhus som idag drivs i privat regi i Region Stockholms lokaler. Sjukhuset har cirka 300 vårdplatser. Region Stockholm är fortfarande huvudman för den psykiatriska och geriatriska vården på området. Den nuvarande huvudentrén ligger i kirurgbyggnaden. Intill den, i ett fristående hus ritat av Ralph Erskine, ligger restaurang Görans Terrassen. Vård- och behandlingsbyggnader och akutmottagning finns i byggnader 20, 30, 40 och 45. Här har flera större konstnärliga gestaltningsprojekt genomförts.

Innehållsansvarig: Finbar Krook Rosato
Sidan uppdaterad: 2021-05-06