Hoppa till huvudinnehåll

Kulturförvaltningens uppdrag och organisation

Diarienummer
AKTNR 261-20384
Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer Region Stockholm kulturaktörer i länet. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kulturförvaltningens uppdrag

Kulturförvaltningen i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturnämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.

Läs mer om kulturnämndens sammanträden och handlingar på regionstockholm.se

Läs mer om kulturnämndens ledamöter på regionstockholm.se

 

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.


Kulturnämndens mål Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet är beslutat av regionfullmäktige. 
 • Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning
 • Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare
 • Bildning i en växande region
 • Delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region


Kulturförvaltningens organisation

Kulturförvaltningens organistation från 1 oktober 2021

Kulturförvaltningen består av fyra avdelningar:
 • Avdelningen för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län. Avdelningen utför olika kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för hur länet kan samverka i olika kulturfrågor. Inom avdelningen ingår följande enheter:
  • Konsulentenheten som består av cirkus- och danskonsulenterna, filmkonsulenterna, hemslöjdskonsulenterna och musikkonsulenterna
  • Enheten för stödgivning 
  • Regionbibliotek Stockholm
  • Stockholms läns museum
 • Avdelningen för konst ansvarar för den offentliga konsten i Region Stockholms vårdmiljöer. Det innefattar att projektleda nya gestaltningsprojekt i nybyggda eller ombyggda vårdmiljöer, samt att förvalta, vårda och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 65.000 konstverk. Kulturförvaltningen ansvarar också för tillfälliga utställningar i kollektivtrafiken genom Konstväxlingar.
  • Kompetenscentrum för kultur och hälsa finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
 • Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd innehåller funktionerna arkiv/registratur, ekonomi och IT/systemförvaltning. 
 • Regionarkivet i Flemingsberg ansvarar för att bevara och långtidslagra den information som finns inom Region Stockholm.
  Avdelningen består av tre enheter: 
  • Arkivservice
  • Långsiktig informationsförvaltning
  • Svarsenheten
Direkt underställd förvaltningschefen finns enheten för kommunikation.
 


Sidan uppdaterad 2022-03-16