Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag, mål och vision

Diarienummer
AKTNR 261-19310
Kulturförvaltningens organisationsplan 2021

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer Region Stockholm kulturaktörer i länet. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.


Kulturnämndens mål Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet är beslutat av regionfullmäktige. 
 • Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning
 • Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare
 • Bildning i en växande region
 • Delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region

Vårt uppdrag

Kulturförvaltningen i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Läs mer om kulturnämndens sammanträden och handlingar på sll.se.

Vår organisation

Kulturförvaltningen består av fyra avdelningar:

 • Avdelningen för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län. Avdelningen utför olika kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för hur länet kan samverka i olika kulturfrågor. Inom avdelningen ingår följande enheter:

  • Konsulentenheten som består av cirkus- och danskonsulenterna, filmkonsulenterna, hemslöjdskonsulenterna och från årsskiftet musikkonsulenter.

  • Enheten för stödgivning 

  • Regionbibliotek Stockholm

  • Stockholms läns museum

 • Avdelningen för konst ansvarar för den offentliga konsten i landstingets vårdmiljöer. Det innefattar att projektleda nya gestaltningsprojekt i nybyggda eller ombyggda vårdmiljöer, samt att förvalta, vårda och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 65.000 konstverk.

 • Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd innehåller funktionerna arkiv/registratur, ekonomi, kommunikation och IT/systemförvaltning. 

 • Regionarkivet i Flemingsberg ansvarar för att bevara och långtidslagra den information som finns inom Region Stockholm. Inom avdelningen finns tre enheter:

  • Arkivservice

  • Långsiktig informationsförvaltning

  • Svarsenheten

 

 

 

Innehållsansvarig: JB
Sidan uppdaterad 2021-04-27