Hoppa till huvudinnehåll

7,8 miljoner i stöd till länets scenkonstgrupper

Barnteater
Kulturnämnden i Region Stockholm fattade i februarinämnden 2021 beslut om stöd till scenkonst. Drygt 7,8 miljoner fördelas till scenkonstgrupper i länet.

Kulturnämnden stödjer scenkonst för barn och unga genom Scenkonststödet, som är ett subventionsstöd till grupper som turnerar i Stockholms län med föreställningar för barn, unga och familjer. Det kan också beviljas till projekt där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår.

För spelperioden höst 2021/vår 2021 har totalt 36 ansökningar inkommit varav 27 beviljas stöd. Bland de grupper som mottar årets stöd är det en som inte haft Scenkonststöd föregående år.

I bedömningen har förvaltningen lagt vikt vid att hela målgruppsspannet från förskolebarn till högstadie- och gymnasieelever ska täckas in. Förvaltningen har också sett till gruppernas arbetssätt och möjlighet att arbeta i hela regionen.

 

Se alla beviljade Scenkonststöd på sidan för beviljade stöd 
 
Om Scenkonststödet
 

För 2021 uppgår stödet till regionalt samarbete inom scenkonst för barn och unga till 7 825 000 kr vilket är samma belopp som 2020. I detta belopp anslås 2,4 miljoner kronor till Region Stockholm Dans Cirkus som fördelar vidare till dans- och cirkusgrupper. 

Scenkonststödet innebär att kulturnämnden subventionerar 50 procent av föreställningskostnaden. Mottagande kommun/skola betalar resterande 50 procent.