Hoppa till huvudinnehåll

Filmbolagets webbplats lanserad

Film Stockholm AB text på lila platta. Tråd går genom bokstäverna.

filmstockholm.se

Film Stockholm är en del av Region Stockholms koncernbolag LISAB (Landstingshuset i Stockholm AB). Enligt ägardirektiven antagna i regionfullmäktige den 8 december 2020 ska Film Stockholm i samverkan med Stockholms stad och på sikt också tillsammans med övriga kommuner i länet, med andra närliggande regioner, näringsliv, bransch och andra relevanta aktörer, delta i investering i produktion av film och TV-serier samt attrahera produktioner till Stockholm genom filmkommissionsarbete. Investeringarna ska huvudsakligen dedikeras till film- och TV-produktioner som genomförs i Stockholm eller produceras av regionala produktionsbolag och/eller upphovspersoner.

Bolaget har följande huvuduppdrag:
· Samproduktion
· Filmkommission
· Talangutveckling
· Kompetensutveckling

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tagit över namnet Film Stockholm har verksamheten delats upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, införlivas i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visnings- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter. Läs mer på den filmfrämjande konsulentverksamhetens webbsidor.

Den regionala filmfonden Film Capital Stockholm avvecklades vid årsskiftet 2020-2021. Delar av uppdraget har tagits över av Film Stockholm. Den filmkommissionära verksamheten fortsätter i Film Stockholms regi.

Huvudfokus för Film Stockholm är professionell produktion men bolaget kommer också att fortsätta det arbete med talangutveckling för filmare som Region Stockholm genom Filmbasen drivit i mer än tio år.