Hoppa till huvudinnehåll

Han får gestaltningsuppdraget för markmålning på S:t Görans sjukhus

StGoran_markyta 1
 
Gestaltningsuppdraget som omfattar markmåleri på innergården på St. Görans sjukhus tilldelas Olle Borg. 

Kulturförvaltningen utlyste uppdraget i februari 2021. 215 intresseanmälningar till projektet togs emot. Gestaltningsuppdraget är det sista av sju gestaltningsuppdrag som formulerats inom ramarna för konstprojektet för vård-och behandlingsbyggnader vid St. Görans sjukhus.

Motivering till beslut

I sitt konstnärskap har Olle Borg arbetat på ett konsekvent och dedikerat sätt med ett måleri som utmärks av matematikens precision samt en filosofisk betraktelse av det oändliga. Hans måleriska stil och metod anses kunna passa utmärkt för detta uppdrag, och kommer ha en harmonisk och sammanbindande funktion i förhållande till platsen och mötet mellan dess olika arkitektoniska stilar. Avdelningen för konst bedömer att Olle Borgs konst kan bidra till skapandet av en human vårdmiljö, där hans verk kan erbjuda ett sammanhållet visuellt intryck och ett mänskligt utrymme för kontemplation.

Beslutet har tagits på delegation för kulturnämnden, Region Stockholm. Diarienummer 2015/38

Publicerad 2021-07-06