Hoppa till huvudinnehåll

Haninge stories – om en plats i förändring

Illustration med objekt och figurer från innehållet i utställningen
Upptäck Stockholms läns museums nya digitala utställning – Haninge stories som berättar om områdena Brandbergen, Vega och Handen utifrån minnen, bilder, historiska källor och arkiv. Haningebor har bidragit till utställningen med både berättelser och fotografier som samlats in av museet.

I den digitala utställningen Haninge stories får vi möta människor och bekanta oss med platsens historia, samtid och framtid. Bland annat gör vi en koreografisk resa genom Brandbergens centrum, och hör om hur det är att bo i Vega, där en ny stadsdel växer fram. Vi visar också en del av den offentliga konstskatt som finns i Handen och i Brandbergen som fått nya muralmålningar, skapade av ungdomar som berättar om sina motiv. I utställningen finns också fotografier från både förr och nu. Haninge stories tar oss med på en resa genom historiska lager.

– Det har varit spännande att ta del av invånarnas berättelser under arbetet med Haninge Stories och vi hoppas att utställningen ska väcka nyfikenhet och intresse.  Både för dessa utvalda platser i Haninge men kanske också för den plats man själv bor på, berättar Moa Beskow etnolog och projektledare för utställningen.

Haninge – en plats under utveckling

Just nu är centrala Haninge i ett stort utvecklingsskede. Som en av åtta utpekade regionala stadskärnor i Stockholms län pågår förändringarna för fullt. Haninge kommun jobbar med att bygga bostäder, infrastruktur och nya offentliga lokaler. På sikt kommer Handen, Vega och Brandbergen att växa samman och bilda Haninge stad. År 2030 kommer troligen antalet invånare i stadskärnan vara 30 000 och år 2050 så många som 60 000 invånare.

– Det är självklart att en så stor förändring kommer att påverka dem som bor där och vi vill veta på vilket sätt, säger museichef Annelie Kurttila och fortsätter: Vi är intresserade av att veta vilka förväntningar som de boende har men också om det finns farhågor.

Fokus på de regionala stadskärnorna

Utställningen Haninge stories baseras på material som tagits fram i projektet Platsverkstan. I projektet fokuserar museet på de så kallade regionala stadskärnorna som är utpekade i RUFS2050. Det är ett planeringsdokument med en övergripande planering för hela Stockholmsregionen och tar sikte mot år 2050. Hur ska regionen utvecklas? Hur ska den förväntade befolkningsökningen hanteras? Hur ska regionen växa och forma en bra livsmiljö nu och för kommande generationer? I planen pekas åtta särskilt viktiga platser ut och en av dem är Haninge som är en regional stadskärna.

Från och med den 16 november 2022 kan du ta del av Haninge stories på Stockholms läns museums webbplats.

 

Besök utställningen på Stockholms läns museums webbplats - Haninge stories (stockholmslansmuseum.se)