Hoppa till huvudinnehåll

Konstväxlingar under 1 år framåt

Elving på konståkning
Under hösten har kulturförvaltningen installerat ny tillfällig konst på stationerna Zinkensdamm, Slussen och Fridhemsplan. Kulturnämndens ordförande Cecilia Elving (L) följde med på en konståkning. ”Det är något som vi kan vara väldigt stolta över, att vi har samtida konst tillgänglig för alla på det här sättet i tunnelbanan.” 

Fridhemsplan visas fotografen Martha Anders svart-vita bilder i serien "Ta plats" av just olika platser i länet. Martha Ander är ute och fotograferar är det inte enbart för att söka intressanta platser eller situationer, utan minst lika mycket för att glömma sig själv, säger hon. Med sin moppe ger hon sig ut på upptäcksfärd. Motiven hon möter tar henne framåt och hon uppskattar att inte veta vart hon är på väg. på Fridhemsplan kan resenärerna ta del av några unika ögonblick som hon fångat när hon rört sig genom Stockholm. Martha Ander är utbildad på Konstfack och verksam i Stockholm.

Chun Lee Wang Gurt bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad på Central Academy of Fine Arts i Peking, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Pratt Institute i New York.Med intresse för konstruktion, matematik och experiment Chun Lee Wang Gurt arbetar med en rad olika tekniker media och uttryck i sitt konstnärskap. På Zinkensdamms tunnelbanestation visas The Silver of Days som är två stora bilder som från början varit flera olika bilder. En detalj i ”The Silver of Days” är en hälsning till konstnären John Stenborg, som skapat den permanenta gestaltningen på stationen. En viskning som en väldigt uppmärksam betraktare kan hitta. Wang Gurts motiv fungerar ofta så, de kan vara en form, en symbol, en allmän referens och någonting specifikt på samma gång.

Slussens tunnelbanestation blandas reklamtavlorna med svart-vita bilder och som härstammar från streckkoden och cirkelformade målningar Det är konstnären och konstprofessor Sophie Tottie som experimenterat med uttryck hela stationens längd och undersöker hur vi upplever och kategoriserar bilder och linjer i en miljö präglad av trafik och information. ”FREEDOM IS A PRACTICE” går att läsa med en streck-kodsläsare. Texten finns också att läsa i slutet av koderna. Sophie Tottie är utbildad i Paris och Stockholm och är professor på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 

Martha Ander framför Ta plats Chun Lee Wang Gurt och Cecilia Elving Sophie Tottie visar Slussen