Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapsseminarium: kultursamverkansmodellen – då, nu och framåt

Kulturförvaltningens sista digitala kunskapsseminarium för hösten har som tema: kultursamverkansmodellen och dess tillkomst, mål, syfte och praktik.

Sommaren 2022 fattade regeringen beslut om en ny statlig översyn av kultursamverkansmodellen med fokus på hur den kan utvecklas för att bidra till kultur i hela landet och att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

I höstens sista kunskapsseminarium får vi en översikt av kultursamverkansmodellens tillkomst, mål, syfte och praktik och en sammanfattning av deltagande regioners och kommuners erfarenheter av modellen. Vi får även en inblick i den nyligen igångsatta statliga översynen av modellen.

Seminariet sänds live via Teams torsdag den 10 november 8:30-10:00

Till hela programmet och anmälan