Hoppa till huvudinnehåll

Medel till vårdplaner för hembygdsgårdar i länet

Foto: Stina Hagelqvist
Stockholms läns museum har fått medel från Länsstyrelsen Stockholm för att ta fram vårdplaner för ett antal hembygdsgårdar i länet.

Hembygdsföreningarna förvaltar ett omfattande kulturarv, ofta i form av äldre trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen, vilka på olika sätt besitter betydande kulturhistoriska värden och visar på länets historia före industrialismen och storstadens tillväxt.   

Vårdplanen är ett viktigt redskap för den långsiktiga vården och underhållet av hembygdsgårdarna och bidrar med kunskap om byggnadernas historia, kulturmiljö, kulturhistoriska värde och deras tekniska skick. Vårdplanen ger också förslag på åtgärder, vilket metoder och material som passar för de olika underhållsinsatserna. Det ger därmed goda förutsättningar för att föreningarna själva ska kunna förvalta byggnaderna utifrån antikvariska principer. 

 

Läs mer om nätverk för kulturmiljöarbete på Stockholms läns museums webbplats