Hoppa till huvudinnehåll

Nu fördelas Verksamhetsstöd till 93 av länets aktörer

Collagebild. Person på scen från Strindbergs intima teater. Tegelfasad Pythagoras industrimuseum.

Strindbergs intima teater/Per Bolkert, Pythagoras industrimuseum/Kerstin Carlsson

Kulturnämnden i Region Stockholm har beslutat om att fördela 67,9 miljoner kronor i Verksamhetsstöd för 2023. Stödet fördelas mellan 93 av länets kulturaktörer. 

Kulturförvaltningen har behandlat 123 ansökningar om Verksamhetsstöd för 2023. Av dessa har 93 ansökningar beviljats stöd om en total summa på 67 985 000 kronor. Ett stort antal aktörer har fått ökade medel mot tidigare år för att stötta de verksamheter som fortsatt har ett svårt ekonomiskt läge. 

- Alla kulturområden är fortsatt mycket påverkade efter pandemin och allmänt kraftigt ökade kostnader på grund av inflation. Kulturförvaltningen har därför sett det som viktigt att flera sökande får ett utökat stöd i denna omgång, säger Ann Larsson, chef för enheten för stödgivning. 

All stödgivning utgår ifrån en bedömning av verksamhetens konstnärliga kvalitet och regionala angelägenhet. Beredning och bedömning av ansökningarna görs av enheten för stödgivning och en rådgivande referensgrupp. Bland de beviljade mottagarna finns en stor bredd av aktörer som är kulturproducerande och främjande.  

Kultur och konstupplevelser för barn och unga är prioriterat i bedömningen. En extra prioritering har gjorts av aktörer som producerar scenkonstföreställningar för barn och unga inom konstområdena cirkus, dans, musik och teater.  

- Den sammantagna fördelningen av stöd bidrar till att länets invånare har stor möjlighet att ta del av kvalitativa konstnärliga och kulturella upplevelser. Både på fasta scener, i konsthallar, vid festivaler och i kulturmiljöer. I bedömningen läggs också vikt vid en geografisk spridning mellan stad, glesbygd och skärgården, säger Ann Larsson. 

 

Fyra nya aktörer bland årets mottagare 

Bland de aktörer som beviljats stöd har fyra inte tidigare beviljats Verksamhetsstöd. 

De nya organisationerna är: 

 

Översättarcentrum  

Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening och medlemsorganisation för skön- och facklitterära översättare. ÖC arbetar med uppdragsförmedling och förmedlar professionella översättare från en rad olika språk och arbetar för att stärka översättarnas villkor, för att öka kunskapen om litterär översättning samt verkar kunskapsförmedlande. Därutöver arrangeras seminarier, medlemsevenemang och projekt med översättarfokus. Översättarcentrum ger ut tidskriften Med andra ord och producerar podden Rum för översättning. Förvaltningen anser att Översättarcentrum gör ett viktigt jobb med att förmedla uppdrag åt översättare och verka kunskapsförmedlande.  

 

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet  

Svenska barnboksinstitutet (SBI) är ett nationellt centrum med syfte att lyfta fram och öka kunskapen om barn- och ungdomslitteraturen. Barnboksinstitutet arrangerar vanligen, beroende på finansiering, olika projekt, utbildningar, kurser, utställningar och diskussioner. Det årliga projektet Bokprovning presenterar föregående års samtliga barn- och ungdomsböcker i en utställning med visningar, öppna föreläsningar samt en rapport som finns tillgänglig på internet. Dessutom arrangeras kurser i litteraturvandringar med utgångspunkt i barn- och ungdomsböcker som utspelar sig i länet samt kurser i att skriva barnbokskritik. Förvaltningen anser att Svenska barnboksinstitutet gör ett viktigt arbete och insats för att lyfta utgivningen av barn- och ungdomslitteratur och att de därmed är en viktig aktör för barnkulturen.  

 

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras i Norrtälje  

Motorfabriken Pythagoras bedriver museiverksamhet och utbildning kopplat till Pythagoras industrimuseum i Norrtälje. Pythagoras industrimuseum är en gammal tändkulemotorfabrik från slutet av 1800-talet som idag visas som ett levande museum. Museet är även en mötesplats för olika kulturyttringar och på fabriksområdet arrangeras evenemang inom exempelvis musik, teater, nycirkus samt motorträffar. Kulturförvaltningen anser att verksamheten är viktig genom att den åskådliggör en del av Stockholmsregionens industrihistoria och medverkar till att en del av vår historia och vårt kulturarv bevaras för framtiden. 

 

Föreningen Björkö konstnod i Norrtälje 

Björkö konstnod ideell förening är en konstnärsdriven produktionsplats för yrkesverksamma bildkonstnärer i Björkö-Arholma skola i Norrtälje med fyra residensateljéer för 40 månadslånga vistelser årligen. Konstnoden medverkar vid Supermarket i Stockholm, en utställning i Tyskland, samarbetar med residensnätverket för konstnärer på flykt, SWAN och genomför samarbetsprojekt med skärgårdens bygdegårdar. Kulturförvaltningen anser att Björkö konstnods verksamhet präglas av hög kvalitet och fyller en viktig funktion i regionen i strävan att främja konstnärliga produktionsplatser i länet och är utvecklande för målgruppen. 

 

Se alla beviljade mottagare

 

Läs mer om Verksamhetsstöd 

 

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng