Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport om kulturmiljöarbetet i länet

Kulturmiljö
Foto: Henrik Trygg, Media Bank, Visit Stockholm
Region Stockholms kulturförvaltning har i en ny rapport gjort en kartläggning av det regionala kulturmiljöarbetet. Syftet med rapporten är att ge ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med att tydliggöra och stärka kulturmiljöarbetet i länet.  

Ett av de fyra fokusområden som lyfts i Kulturstrategi för Stockholmsregionen gäller att använda kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Som ett led i att stärka förvaltningens samlade kunskap inom kulturmiljöområdet har kulturförvaltningen nu tagit fram rapporten Regionalt kulturmiljöarbete i Stockholm - en kartläggning

Rapporten fokuserar på det regionala perspektivet och belyser bland annat Stockholmsregionens särart samt belyser de behov och utmaningar som finns. Rapportförfattare är Anders Wikström som har mer än 25 års erfarenhet från arbete inom kulturarvssektorn. Inom ramen för kartläggningen har det bland annat  genomförts intervjuer samt en enkät till länets kommuner.

Den långsiktiga målsättningen är att skapa en plan för hur Region Stockholm, tillsamammans med övriga aktörer, kan utvecklas för att hantera frågor kring det regionala kulturmiljöarbetet.

Läs mer om innehållet i rapporten här

Ladda ner rapporten som pdf