Hoppa till huvudinnehåll

Ny statistik om svenskarnas kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys presenterade den 22 oktober en ny rapport med statistik över svenskarnas kulturvanor under 2021.

I rapporten Kulturvanor 2021, konstaterar Myndigheten för kulturanalys att kulturaktiviteter som man kan göra själv hemma är vanligare än att ta del av olika former av kulturutbud utanför hemmet. Så såg det även ut före pandemin men skillnaden har förstärkts. Andelen av befolkningen som har gått på bio, teater, konserter och museum minskade kraftigt under pandemin, liksom även besök på biblioteket eller utställningar, men inte i samma omfattning.

Den vanligaste kulturaktiviteten under 2021 var att lyssna på musik, vilket 95 procent av svenskarna gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 91 procent såg på film och 80 procent läste någon bok. När det gäller aktiviteter utanför hemmet besökte 50 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 40 procent besökte bibliotek och 39 procent besökte fornminnen.

Likt tidigare visar rapporten att det finns skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig kvinnor i något större utsträckning åt kultur än män och kulturaktiviteter var vanligare bland högutbildade. Den yngsta åldersgruppen var mest kulturaktiv, i synnerhet när det gäller eget skapande och utövande. Storstadsbor var mest kulturellt aktiva, men vissa skillnader mellan stad och land har minskat under pandemin.

Myndigheten för kulturanalys presenterar även en fördjupad analys av befolkningens intresse för, och utövande av slöjd och hantverk. Hemslöjdandet är till skillnad från flera andra kulturvanor ett brett fenomen och betydelsen av socioekonomiska faktorer är inte så stor. Ungefär hälften av invånarna sysslade med hemslöjd någon gång om året. Analysen visar att kvinnor och äldre är mest aktiva slöjdare.

Ta del av rapporten på Myndigheten för kulturanalys webbplats