Hoppa till huvudinnehåll

Ny struktur för 2023 års dialogmöten

Under februari månad går startskottet för kulturförvaltningens övergripande dialogmöten med länets 26 kommuner. Nytt från 2023 är också tematiska möten med företrädare från olika konstområden.

Kulturförvaltningen har i uppdrag att strategiskt samordna den kulturpolitiska utvecklingen av länets kulturliv. Arbetet är en del av genomförandet av Kulturstrategi för Stockholmsregionen (länk till strategi). I det arbetet är dialogmöten en viktig del.

Under februari samlar kulturförvaltningen länets kommunala kultur- och fritidschefer för dialog. Ny struktur från 2023 är att kulturförvaltningen vartannat år arrangerar dialogmöten med KLYS, regionala centrumbildningar och Ideell kulturallians och vartannat år bjuder förvaltningen in till tematiska möten med olika konstområden/kulturbranscher efter behov

I april kommer därför företrädare för litteraturområdet respektive teaterområdet att bjudas in till rundabordssamtal.

- Tillgången till ett brett och varierat kulturliv är ett av flera kännetecken för Stockholmsregionen och kommunernas betydelse för detta kan inte nog understrykas. Jag gläds åt de kommande samtalen och hoppas att de liksom tidigare år ska ge erfarenhetsutbyte och framtida samverkan. Inte minst nu när vi faktiskt också kan samlas i samma rum, säger Eva Bergquist, kulturdirektör Region Stockholm

Fokus för årets kommundialoger är kultur- och fritidspolitiska förändringar med anledning av valet 2022 och även andra omvärldsfaktorer som påverkar kultur- och fritidsområdet på regional och kommunal nivå.


Läs mer om dialogmöten