Hoppa till huvudinnehåll

Nya ledamöter i referensgruppen för kulturstöd

Referensgruppen porträtt

Uppifrån till vänster: Carin Bartosch Edström (foto: Mario Clementi), Carina Norée (foto: Signe N Bergius), Magali Bancel. 
Nedifrån från vänster: Johan Peter Nilsson (foto: Johan Willner), Rikard Hoogland (foto: Sören Andersson).

För att stärka bedömningsarbetet av ansökningar om Verksamhetsstöd och Projektstöd har kulturförvaltningen en rådgivande referensgrupp. Nu har totalt fem nya ledamöter valts in i referensgruppen.

Vid kulturnämndens sammanträde i juni fattades beslut om inval av nya ledamöter och dessutom beslutades om att utöka referensgruppen från tio till elva ledamöter.

Referensgruppen i sin helhet ska uppfylla krav på att representera djup sakkunskap om kultursektorn och konstområdena med dess många genrer. Gruppen ska även vara jämställd och ledamöterna ska tillsammans visa på en mångfald i åldrar och bakgrunder. Varje enskild ledamot behöver täcka en stor kunskapsbredd samt passa in i den komplexa väv av mångfald som tillsammans utgör en kvalitativ referensgrupp. 

 
De nya ledamöterna är fem till antalet och presenteras här nedan:
  • Carin Bartosch Edström, Tonsättare, författare, översättare

  • Carina Norée, Verksamhetsledare, Dansnät Sverige

  • John Peter Nilsson, Kommunikativ museistrateg, Moderna Museet

  • Magali Bancel, Utvecklingsledare Cirkus, Riksteatern

  • Rikard Hoogland, Docent i teatervetenskap, Stockholms universitet

 

Kulturförvaltningen anser att ledamöterna tillsammans utgör ett mycket kompetent komplement till referensgruppen. Genom invalen inrymmer referensgruppen perspektiv från såväl det fria kulturlivet, kommun och institution, som forskning och näringsliv.

 

Läs mer om referensgruppen för kulturstöd