Hoppa till huvudinnehåll

Nya ledamöter kompletterar referensgruppen

Från vänster Daniel Wetterskog (foto: Upplands museum), Gro Oskarson Kindstrand (foto: Martin Skog), till höger Viktor Zeidner. Sofi Lagergren har avböjt att medverka på bild.

Kulturförvaltningen har sedan 2016 haft en rådgivande referensgrupp för att stärka bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. I samband med kulturnämndens junimöte 2021 valdes fyra nya ledamöter in i referensgruppen.

Vid kulturnämndens sammanträde i juni fattades beslut om att välja in fyra nya ledamöter i kulturförvaltningens referensgrupp som agerar rådgivande i bedömning av kulturstöd. Kulturförvaltningen har sedan 2016 haft en rådgivande referensgrupp för att stärka bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. I samband med kulturnämndens junimöte 2021 valdes fyra nya ledamöter in i referensgruppen. De nya ledamöterna är: Daniel Wetterskog, Gro Oskarson Kindstrand, Sofi Lagergren, Viktor Zeidner.

Kulturförvaltningen anser att de nya ledamöterna utgör ett mycket kompetent komplement till referensgruppen som i sin helhet innefattar perspektiv från såväl det fria kulturlivet, kommun och institution, som forskning och näringsliv.

 

Presentation av de nya ledamöterna
 

Daniel Wetterskog är museichef och landsantikvarie på Stiftelsen Upplandsmuseet.  

Gro Oskarson Kindstrand är konstnärlig ledare vid Folkteatern i Gävle där hon tidigare arbetat som dramaturg och kommunikationsstrateg.

Sofi Lagergren arbetade tills nyligen som producent på Bio Rio. Innan dess var hon programchef och producent på Tempo Dokumentärfilmfestival.

Viktor Zeidner titulerar sig som kompositör, DJ, kulturentrepenör och multimediakonsult som i 20 år jobbat med kultur i olika former.

 

Övriga ledamöter i den nuvarande referensgruppen är:

Andreas Berg, Bodil Persson, Margareta Sörenson, Thomas Lindahl, Maria Katerine Larsson och Stephen Farran-Lee.

 

Läs mer om referensgruppen här