Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter från länskulturkonsulenterna

Personer som dansar i en lokal med flaggor och ballonger i taket. Barn och unga som tittar på.
Region Stockholms länskulturkonsulenter arbetar för att fler ska få ta del av och utöva kultur. Länskulturkonsulenternas nyhetsbrev vänder sig till dig som arrangerar och beställer kulturaktiviteter för barn och unga i Stockholms län. Tillsammans möjliggör vi möten mellan professionella kulturutövare och barn och unga, så att fler invånare får uppleva kultur och utveckla sin förmåga att själva skapa och uttrycka sig. 

Se nyhetsbrevet i sin helhet i din webbläsare. Vill du få länskulturkonsulenternas nyhetsbrev via e-post två gånger per år? Fyll i vårt prenumerationsformulär

Här följer några axplock ur innehållet. 

Så kan du erbjuda unga sommarjobb inom kultur

Planerar din kommun eller kulturskola att erbjuda kultursommarjobb för unga 2023? Nu kan du anmäla intresse för att ta del av handledarersättning inom områdena dans, film, hemslöjd och musik.

Under 2022 deltog tio kommuner i länet i en lyckad satsning på kultursommarjobb, som gav 164 unga i åldern 16-19 år möjlighet att prova konstnärliga yrken inom dans, film och musik. Region Stockholm stod för en handledarersättning samt rådgivning och konsultation.

Nästa sommar hoppas vi kunna erbjuda konceptet kultursommarjobb till ännu fler unga. Är din kommun eller kulturskola intresserad av att anlita en professionell kulturutövare som handledare för sommarjobb? Anmäl intresse redan nu för att ta del av handledarersättning inom områdena dans, film, musik eller – nytt för 2023 – hemslöjd!

Läs mer om kultursommarjobb 2023 på regionstockholm.se/lanskultur.

Nätverksträff för arrangörer: Nyskapande kulturverksamheter, oväntade sammanhang

Arbetar du med att arrangera kultur för barn och unga? Välkommen till årets sista träff med nätverket för arrangörer, torsdag 15 december klockan 09:00-11:00. Mötet sker digitalt på Teams.

Denna gång får vi ta del av nyskapande lokala verksamheter med konst och kultur i lite oväntade sammanhang. Vi får exempel från ett par kommuner som också hittat nya samarbetsformer. Träffen avslutas med information bland annat om 2023 års kultursommarjobb. Anmäl dig gärna redan nu! Träffen är även öppen för dina kollegor.

Anmäl dig till arrangörsnätverksträffen den 15 december

Om arrangörsnätverket

Arrangörsnätverket är en resurs för dig som beställer och arrangerar kulturaktiviteter för barn och unga i Stockholms län. Kanske är du anställd som kultursamordnare, strateg eller fritidssamordnare i en kommun, eller arrangör inom lokalt föreningsliv. 

Nätverket ses två gånger per termin för att utbyta erfarenheter och dela goda exempel. Vi har många gemensamma frågeställningar, till exempel hur vi skapar delaktighet bland unga och hur vi når ut bredare med kultur. För att stärka vår kompetens bjuder vi in externa föreläsare och gör studiebesök.

Om du arbetar med att beställa eller arrangera kulturaktiviteter för barn och unga och vill ingå i nätverket, kontakta Anita Hjelm, e-post: anita.hjelm@regionstockholm.se.

Läs om arrangörsnätverket på regionstockholm.se/lanskultur

Få inspiration och rådgivning för Skapande skola

Arbetar du som administrativ samordnare för Skapande skola i Stockholms län? Välkommen på våra nätverksträffar för det regionala arbetet med Skapande skola! Söker du aktiviteter eller kulturutövare finner du ett rikt utbud i Kulturkatalogen.

Skapande skola är ett statligt ekonomiskt stöd som går att söka årligen hos Kulturrådet. Bidraget delas ut till kommunala och fristående grundskolor (F-9) via deras huvudmän och syftar till att barn och unga, under skoltid, ska få möjlighet till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. 

Länskulturkonsulenterna förmedlar utbud och kulturutövare genom Kulturkatalogen, Region Stockholms digitala utbudskatalog. Vi bjuder också in till återkommande digitala träffar för information, utbyte och rådgivning kring Skapande skola.  

Nästa träff är planerad till den 11 januari 2023, klockan 09:00-12:00. Då kommer vi rikta in oss på att erbjuda enskild rådgivning inom våra olika kulturuttryck inför ansökan som ska skickas in under januari. Mer information om träffen kommer inom kort på regionstockholm.se/lanskultur. 

Läs om våra nätverksträffar för Skapande skola på regionstockholm.se

Så arbetar vi med residens i Stockholms län

Vad är residens? För länskulturkonsulenterna innebär residens en metod och samarbetsmodell där professionella kulturutövare arbetar intensivt på en plats under en period. Residens gör det möjligt för människor i till exempel en kommun eller stadsdel, eller inom en grupp invånare, att komma nära en konstform. På så sätt kan konstformen bli mer tillgänglig och angelägen för dem. 

Residens kan sprida konstformer till nya platser och skapa tillfällen för människor att möta nya konst- och kulturuttryck. Ett residens bidrar till att utveckla både kulturutövaren och platsen. Vårt mål är att konstformen ska ta större plats lokalt, även när residenset är slutfört.

För utövaren ska residenset ge tid (och rum) att fördjupa sig i, reflektera kring och undersöka sitt konstnärliga uttryck. Ett residens kan pågå under en kortare eller längre tid, från ett par veckor till ett år. Residenset kan ha en viss inriktning, en viss målgrupp eller syfta till att utveckla en viss genre. 

Region Stockholm har bland annat samverkat kring residensen KOKO kommunkoreograf, som hittills genomförts i sju kommuner i länet, och Platsverkstan Dans i samarbete med Stockholms läns museum.

Just nu pågår hemslöjdsresidensen Plats för ull i Järfälla och Plats för slöjd och förmedling i Norrtälje samt dansresidenset KOKO kommunkoreograf i Tyresö. Cirkusresidens med Skapande skola-fokus är på gång i Nynäshamn och utlysning pågår av ett mindre musikresidens i Vaxholm

Läs mer på regionstockholm.se/lanskultur

Utlysning: Musikresidens i Vaxholm 

Professionella musiker som arbetar med produktioner för barn är välkomna att söka ett mindre musikresidens i Vaxholm. Residenset påbörjas under december 2022 och fortsätter under början av 2023. Syftet är att ta fram en ny produktion för de yngsta barnen (1-4 år). Residenset passar en mindre ensemble om två till tre personer. 

Till utlysningen på regionstockholm.se 

Fyra nya biografer i Stockholms län

Trots att det fortfarande finns utmaningar för filmvisningsaktörer efter pandemin, är intresset för att driva biograf i länet fortsatt stort. Antalet lokala biografer fortsätter att växa – och därmed också möjligheterna att arrangera skolbio, bredda filmutbudet och erbjuda filmkulturell verksamhet för alla åldrar, nära publiken.

Senast i raden av kvartersbiografer i Stockholms län är Folkan Bio i Spånga, kulturhuset i Skarpnäck, Medborgarhuset i Hägersten och den klassiska 1920-talsbiografen Fågel Blå på Östermalm, som återföds efter en 22 år lång dvala. Region Stockholm bistår löpande med insatser för uppstart eller utveckling av biografverksamheter i hela länet. Vill du veta mer? Hör av dig till filmkonsulenterna!

Läs mer på regionstockholm.se/film

Tips och kalendarium

Nyhetsbrevet tipsar om att se höstens kunskapsseminarier i efterhand och listar kommande aktiviteter med länskulturkonsulenterna i ett kalendarium.

Se hela nyhetsbrevet i din webbläsare

Prenumerera på länskulturkonsulenternas nyhetsbrev

Om länskulturkonsulenterna

Region Stockholms länskulturkonsulenter arbetar för att fler ska få ta del av och utöva kultur. Vi har ett nära samarbete med arrangörer, kommuner och kulturutövare i länet. Vi förmedlar kontakter, ger konsultation och bidrar till att sprida ny kunskap. Vi skapar tillfällen att utbyta erfarenheter för att inspirera och främja lokal utveckling av kulturverksamhet. 
 
Läs mer om vårt främjande arbete på regionstockholm.se/lanskultur