Hoppa till huvudinnehåll

Coronastöd beviljas till 12 aktörer i länet

Konstnärernas kollektivverkstad

Till vänster: Pågående gestaltningsuppdrag av Johan Paalzow på KKV. Foto: Erika Winther Till höger: Ria Puskas/Unsplash

I juni 2021 fattade kulturnämnden i Region Stockholm beslut om att utlysa ett extra kulturstöd om 2 miljoner kronor med anledning av coronapandemin. Tolv aktörer har nu beviljats det särskilda stödet.

Den särskilda utlysningen av coronastöd riktar sig till centrumbildningar och andra liknande organisationer vars verksamhet är att främja enskilda professionella konstnärers förutsättningar i sin yrkesutövning.

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har på delegation av Region Stockholms kulturnämnd beslutat att bevilja tolv organisationer stöd. Bland de aktörer som fått stöd kan nämnas:

  • Konstnärernas kollektivverkstad KKV som har beviljats stöd för att utveckla en digital plattform som ska främja kunskapsöverföring och möten mellan medlemmar.

  • Författarcentrum öst som beviljades stöd för att arrangera ett antal kurstillfällen för medlemmarna med fokus på bland annat digital marknadsföring, digitala författarträffar och föreläsningsteknik.

Till grund för bedömning ligger kulturnämndens kriterier för samtliga ordinarie kulturstöd gällande konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

 

Se alla beviljade stöd

 

Läs mer om den särskilda utlysningen