Hoppa till huvudinnehåll

Satsning på läs- och skrivfrämjande i länet

Dekorbild
Under perioden 2021-2023 gör Regionbibliotek Stockholm en satsning på läs- och skrivfrämjande. Nu när halva plantiden har gått har regionbiblioteket tagit fram en sammanställning för att summera arbetet så här långt.

Läsfrämjande är ett område som biblioteken i länet i hög grad redan arbetar med och det är viktigt att förtydliga vad ytterligare professionalisering innebär och vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras.

För att stärka det läsfrämjande arbetet behövs kompetens utforskas och fyllas på, både med fokus på den enskilde medarbetaren och på verksamheten.

- Det läs- och skrivfrämjande arbetet är en av våra prioriterade uppgifter och vi vill bidra till att folkbiblioteken fortsatt kan utveckla det arbetet säger Peter Axelsson, chef för Regionbibliotek Stockholm

För att summera arbetet halvvägs in i planperioden (juni 2022) har Regionbiblioteket tagit fram en sammanställning Länet läser och skriver, som går att ladda ner och ta del av via länken nedan. 

 

Läs mer om läs- och skrivfrämjande på regionbibliotekets webbplats