Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och hälsa

Nordisk konferens i Stockholm sätter fokus på kulturens betydelse för hälsa

Toppbild med text Nordic Arts and Health Research Network
Den 10 maj 2022 arrangerar Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa en nordisk konferens på Kungliga musikhögskolan som sätter fokus på kulturens betydelse för hälsa. Konferensen belyser nuläget inom nordisk forskning och praktik men lyfter också fram vilken betydelse policy har för att skapa hållbara förutsättningar för kultur som ett innovativt komplement till hälso- och sjukvård.

2,6 miljoner fördelas till kulturverksamhet i vården

Kulturnämnden har nu fattat beslut om fördelning av 2, 6 miljoner kronor gällande Projektstöd kultur och hälsa. Stödet syftar till att vårdtagare och anhöriga ska få ta del av återkommande kulturverksamhet.

Under 2022 kommer Region Stockholm fördela totalt 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa. Kulturnämnden har nu fattat beslut om årets första ansökningar där sex projekt beviljas stöd om totalt 2 640 000 kronor.

Han får gestaltningsuppdraget för markmålning på S:t Görans sjukhus

StGoran_markyta 1
 
Gestaltningsuppdraget som omfattar markmåleri på innergården på St. Görans sjukhus tilldelas Olle Borg. 

Kulturförvaltningen utlyste uppdraget i februari 2021. 215 intresseanmälningar till projektet togs emot. Gestaltningsuppdraget är det sista av sju gestaltningsuppdrag som formulerats inom ramarna för konstprojektet för vård-och behandlingsbyggnader vid St. Görans sjukhus.

Motivering till beslut

Digitala berättelser prövas som ny metod inom vården

Illustrerad bild av en tankebubbla till vänster och ett hjärta till höger om ett huvud i mitten.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har påbörjat flera samarbeten med så kallade digitala berättelser som patienter och anhöriga i hälso- och sjukvården i Region Stockholm erbjuds att göra. 

Detta gäller för beställningsbart kulturutbud

arkivbild Kultur i vården
Med anledning av den pågående pandemin av coronavirus vill vi informera Beställare och Kulturutövare av det Beställningsbara kulturutbudet. Vårt senaste besked gällde verksamheten fram till den 5 april. Här följer information om vad som gäller fram till den 30 april.

Kulturförvaltningen avbokar all programverksamhet i vård och omsorg till och med 30 april.