Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Utlysning av särskilt stöd med anledning av coronakrisen

Särskilt kulturstöd

Foto: Jonas Jörneberg

Nu fördelas Projektstöd till 62 av länets kulturaktörer

Collagebild: till vänster bild ur föreställningen MINERALISM av Kaverikollektivet, foto: Chrisander Brun. Till höger: bild från Stockholms litteraturmässa

Till vänster MINERALISM av Kaverikollektivet, foto: Chrisander Brun. Till höger: Stockholms litteraturmässa foto: Matilda Rahm 

Intresset för att söka Projektstöd i första omgången för 2024 har varit stort och antalet ansökningar ökade med 43 % jämfört med föregående år. Nu fördelas stöd till 62 olika kulturprojekt. 

Nu fördelar Region Stockholm sammanlagt 5 960 000 kronor i Projektstöd till 62 kulturprojekt som kommer genomföras runtom i länet under året.  

Verksamhetsstöd till 94 kulturaktörer i länet

Till vänster: ur föreställningen Heavvy as the Heart på moment teater, foto: Carla Orrego Veliz. Till höger: broderi av Karin Derland, foto: Jenny Unnegård

Nytt subventionsstöd ska ge mer jämlikt utbud av scenkonst för barn och unga i länet

Våren 2024 öppnar ansökan om ett nytt subventionsstöd för barn och unga. Det nya stödet ökar förutsättningarna för en mer jämlik tillgång till professionell scenkonst för barn och unga i länet.

I mars 2024 öppnar ansökan för Region Stockholms nya subventionsstöd för barn och unga. Stödet omfattar teater, dans, musikteater, cirkus och musik och ersätter det tidigare scenkonststödet.  

Nu öppnar ansökan om Projektstöd

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Projektstöd i andra omgången för 2024.

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet och kan sökas vid två tillfällen per år.

Ansökan om Projektstöd i sista omgången för 2024 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 20 februari.

 

Ansök om handledarersättning för kultursommarjobb

Fyra unga dansare som dansar på en klipphäll i Stockholms skärgård
Kultursommarjobb:

Ansök om handledarersättning för kultursommarjobb

Vill din kommun erbjuda kultursommarjobb för unga? Då kan ni ta del av handledarersättning som kan bidra till att anlita en professionell kulturutövare. Region Stockholm ger också stöd gällande insatser, upplägg och utövare för era kultursommarjobb.

Dags att söka Scenkonststöd

Scenkonststöd Fotograf Stephen
Arbetar du med teater för barn och unga i Stockholms län? Då kan du söka Scenkonststöd! Stödet kan sökas av scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet.

Nu är ansökan om Scenkonststöd öppen. Scenkonststöd kan beviljas till professionella teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar i länet riktat till barn, unga och familjer. Även grupper som spelar för barn och unga på egen scen är välkomna att söka. 

Tre nya ledamöter till referensgruppen för kulturstöd

Nu har tre nya ledamöter valts in i referensgruppen för kulturstöd. Kulturförvaltningens referensgrupp stärker bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd.

Vid Kulturnämndens sammanträde i juni fattades beslut om att välja in tre nya ledamöter i kulturförvaltningens referensgrupp. Intresset för att nominera till referensgruppen har varit stort och två av tre nya ledamöter har blivit nominerade genom öppen nominering. En ledamot har föreslagits av kulturförvaltningen.  

 
De tre nya ledamöterna är:

 

Nu öppnar ansökan om Verksamhetsstöd 2024

Nu är det dags för kulturaktörer att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd för 2024. Sista ansökningsdag är den 1 september

Verksamhetsstödet kan sökas av verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet. Verksamheterna som kan beviljas stöd ska vara kontinuerliga och stabila. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län

 

Viktiga datum

  • Sista dag för ansökan är den 1 september 2023, kl 23:59

Kulturstöd om drygt 5,5 miljoner fördelas till 59 aktörer i länet

Ett stort antal aktörer sökte Projektstöd i andra omgången för året. Totalt 232 ansökningar har behandlats varav 59 aktörer beviljats stöd.

Projektstöd fördelas två gånger per år och kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. I den andra omgången för 2023 inkom 232 ansökningar och 59 aktörer har nu beviljats stöd.

Genom omfördelning i budget har summan för Projektstöd kunnat utökas. I denna omgång fördelas totalt 5 530 000 kronor.

Sidor

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng