Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Utlysning av särskilt stöd med anledning av coronakrisen

Särskilt kulturstöd

Foto: Jonas Jörneberg

Nominera till referensgruppen för kulturstöd

Personer framför en datorskärm
Kulturförvaltningens referensgrupp arbetar rådgivande i bedömningen av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. Nu öppnar nomineringen av nya medlemmar till referensgruppen. 

Nu öppnar nomineringen till kulturförvaltningens referensgrupp för bedömning av kulturstöd. Referensgruppen behandlar ansökningar inom ett brett kulturbegrepp som omfattar samtliga konstområden, kulturarv och nationella minoriteters kultur.

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd i stödgivning till kulturområdet

Dekorbild
Kulturförvaltningen hade under 2022 i uppdrag att göra en översyn av hur kulturens frihet ska värnas inom ramen för Region Stockholms stödgivning till kulturlivet.   

Samtalet om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten har pågått sedan Myndigheten för kulturanalys 2021 presenterade en rapport i ämnet. I budget för 2022 formulerade regionfullmäktige i Region Stockholm ett uppdrag om att kulturens frihet ska värnas: 

Stor fördelning av stöd till länets kultur, idrott, föreningsliv och folkbildning

Stockholmsbild. Tunnelbana som åker över en bro i solnedgång.

Foto: Karl Hedin/Unsplash

Under årets första månader har flera av kulturnämndens större stöd fördelats till länets kulturaktörer, idrotts- och friluftsliv samt till studieförbunden. 

Kulturnämndens stödgivning till länets aktörer rymmer en stor bredd. Stödet till kulturlivet ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd.  

Fördelning av Projektstöd till 57 aktörer i länet

I den första omgången av Projektstöd 2023 tilldelas 57 av länets aktörer stöd. Den totala summan beviljade stöd är 5,3 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen har i denna ansökningsomgång prövat 222 ansökningar varav 57 ansökningar beviljas stöd till en summa om 5,3 miljoner kronor.  

Bland de beviljade mottagarna finns 16 stycken som inte tidigare fått ett liknande stöd från kulturnämnden i Region Stockholm. 

Drygt 10 miljoner i utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Person på scen vid en ridå

Bild: Getty Images/Unsplash

Utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat om att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inom ramen för befintlig budget hitta utrymme för att fördela extra stöd
till de aktörer som har Verksamhetsstöd.

Sök Projektstöd senast 21 februari

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka kulturnämndens Projektstöd i sista omgången för 2023.

 
Ansökan om Projektstöd i sista omgången för 2023 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 21 februari 2023.
Liksom föregående ansökningsomgång sker inloggning med bank-id.
Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

Viktiga datum:

9 miljoner till länets aktörer stödjer personer på flykt från Ukraina

Närbild på ett barn vid ett schackbräde

Michal Parzuchowski/Unsplash

Nya ledamöter i referensgruppen för kulturstöd

Referensgruppen porträtt

Uppifrån till vänster: Carin Bartosch Edström (foto: Mario Clementi), Carina Norée (foto: Signe N Bergius), Magali Bancel. 
Nedifrån från vänster: Johan Peter Nilsson (foto: Johan Willner), Rikard Hoogland (foto: Sören Andersson).

Sidor