Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Utlysning av särskilt stöd med anledning av coronakrisen

Särskilt kulturstöd

Foto: Jonas Jörneberg

Nu öppnar ansökan om Projektstöd

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Projektstöd i första omgången för 2024.

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet och kan sökas vid två tillfällen per år.

Ansökan om Projektstöd i första omgången för 2024 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 24 oktober 2023.

 

Dags att söka Scenkonststöd

Scenkonststöd Fotograf Stephen
Arbetar du med teater för barn och unga i Stockholms län? Då kan du söka Scenkonststöd! Stödet kan sökas av scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet.

Nu är ansökan om Scenkonststöd öppen. Scenkonststöd kan beviljas till professionella teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar i länet riktat till barn, unga och familjer. Även grupper som spelar för barn och unga på egen scen är välkomna att söka. 

Tre nya ledamöter till referensgruppen för kulturstöd

Nu har tre nya ledamöter valts in i referensgruppen för kulturstöd. Kulturförvaltningens referensgrupp stärker bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd.

Vid Kulturnämndens sammanträde i juni fattades beslut om att välja in tre nya ledamöter i kulturförvaltningens referensgrupp. Intresset för att nominera till referensgruppen har varit stort och två av tre nya ledamöter har blivit nominerade genom öppen nominering. En ledamot har föreslagits av kulturförvaltningen.  

 
De tre nya ledamöterna är:

 

Nu öppnar ansökan om Verksamhetsstöd 2024

Nu är det dags för kulturaktörer att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd för 2024. Sista ansökningsdag är den 1 september

Verksamhetsstödet kan sökas av verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet. Verksamheterna som kan beviljas stöd ska vara kontinuerliga och stabila. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län

 

Viktiga datum

  • Sista dag för ansökan är den 1 september 2023, kl 23:59

Kulturstöd om drygt 5,5 miljoner fördelas till 59 aktörer i länet

Ett stort antal aktörer sökte Projektstöd i andra omgången för året. Totalt 232 ansökningar har behandlats varav 59 aktörer beviljats stöd.

Projektstöd fördelas två gånger per år och kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. I den andra omgången för 2023 inkom 232 ansökningar och 59 aktörer har nu beviljats stöd.

Genom omfördelning i budget har summan för Projektstöd kunnat utökas. I denna omgång fördelas totalt 5 530 000 kronor.

Kunskapswebbinarium 2 juni: Armlängds avstånd i praktiken

Dekorbild
Hur fri är den offentligt finansierade kulturen? Och hur arbetar man inom en regional eller kommunal förvaltning med armslängds avstånds begreppets tillämpning. Detta är frågor som diskuterades i vårens andra kunskapswebbinarium den 2 juni. 

Webbinariet finns att se i två delar på kulturförvaltningens Play-kanal under kategorin seminarier.

Nominera till referensgruppen för kulturstöd

Kulturförvaltningens referensgrupp arbetar rådgivande i bedömningen av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. Nu öppnar nomineringen av nya medlemmar till referensgruppen. 

Nu öppnar nomineringen till kulturförvaltningens referensgrupp för bedömning av kulturstöd. Referensgruppen behandlar ansökningar inom ett brett kulturbegrepp som omfattar samtliga konstområden, kulturarv och nationella minoriteters kultur.

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd i stödgivning till kulturområdet

Dekorbild
Kulturförvaltningen hade under 2022 i uppdrag att göra en översyn av hur kulturens frihet ska värnas inom ramen för Region Stockholms stödgivning till kulturlivet.   

Samtalet om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten har pågått sedan Myndigheten för kulturanalys 2021 presenterade en rapport i ämnet. I budget för 2022 formulerade regionfullmäktige i Region Stockholm ett uppdrag om att kulturens frihet ska värnas: 

Stor fördelning av stöd till länets kultur, idrott, föreningsliv och folkbildning

Stockholmsbild. Tunnelbana som åker över en bro i solnedgång.

Foto: Karl Hedin/Unsplash

Under årets första månader har flera av kulturnämndens större stöd fördelats till länets kulturaktörer, idrotts- och friluftsliv samt till studieförbunden. 

Kulturnämndens stödgivning till länets aktörer rymmer en stor bredd. Stödet till kulturlivet ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd.  

Sidor