Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Fördelning av Projektstöd till 57 aktörer i länet

I den första omgången av Projektstöd 2023 tilldelas 57 av länets aktörer stöd. Den totala summan beviljade stöd är 5,3 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen har i denna ansökningsomgång prövat 222 ansökningar varav 57 ansökningar beviljas stöd till en summa om 5,3 miljoner kronor.  

Bland de beviljade mottagarna finns 16 stycken som inte tidigare fått ett liknande stöd från kulturnämnden i Region Stockholm. 

Drygt 10 miljoner i utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Person på scen vid en ridå

Bild: Getty Images/Unsplash

Utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat om att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inom ramen för befintlig budget hitta utrymme för att fördela extra stöd
till de aktörer som har Verksamhetsstöd.

Sök Projektstöd senast 21 februari

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka kulturnämndens Projektstöd i sista omgången för 2023.

 
Ansökan om Projektstöd i sista omgången för 2023 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 21 februari 2023.
Liksom föregående ansökningsomgång sker inloggning med bank-id.
Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

Viktiga datum:

9 miljoner till länets aktörer stödjer personer på flykt från Ukraina

Mitchell Johnson/Unsplash

Nya ledamöter i referensgruppen för kulturstöd

Referensgruppen porträtt

Uppifrån till vänster: Carin Bartosch Edström (foto: Mario Clementi), Carina Norée (foto: Signe N Bergius), Magali Bancel. 
Nedifrån från vänster: Johan Peter Nilsson (foto: Johan Willner), Rikard Hoogland (foto: Sören Andersson).

6,3 miljoner kronor fördelas för språk- och kulturinsatser till stöd för människor på flykt från Ukraina

Tre pojkar står på en mur

Foto: Max Titov/Unsplash

Dags att söka Verksamhetsstöd för 2023

Dekorbild
Nu är det dags för kulturaktörer att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd för 2023. Sista ansökningsdag är den 1 september 2022.

Verksamhetsstödet kan sökas av verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet. Verksamheterna som kan beviljas stöd ska vara kontinuerliga och stabila. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län.

 

Viktiga datum

Sista dag för ansökan är den 1 september 2022.

Beslut fattas i januari 2023. 

 

Många nya aktörer i länet tar del av utökat projektstöd

Utö gruvby. Foto: Jenny Bergensten. Bandet Sirocco. Foto: Amanda Lindgren

Sök scenkonststöd för cirkus och dans


Nu är det dags att skicka in önskemål om scenkonststöd inför hösten 2022.

Scenkonststöd cirkus dans är subventioner för den professionella dansen och cirkusen riktade till barn och unga i regionen. Om en kommun, skola eller annan arrangör vill köpa en professionell föreställning så kan Region Stockholm subventionera den med 50 procent. Scenkonststödet ges både till föreställningar för skola och förskola, och till offentliga familjeföreställningar.

Sidor