Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Ökad satsning på scenkonst för barn och unga

Foto: Giu Vicente/Unsplash

Kulturnämnden i Region Stockholm satsar under 2022 på 3 miljoner i ökat Scenkonststöd för att möjliggöra en återstart efter pandemin. Drygt 10,8 miljoner kommer under året fördelas till scenkonstgrupper i länet.

Kulturnämnden stödjer scenkonst för barn och unga genom Scenkonststödet till grupper som turnerar i Stockholms län med föreställningar för barn, unga och familjer inom konstområdena teater, dans och cirkus.

2,6 miljoner fördelas till kulturverksamhet i vården

Kulturnämnden har nu fattat beslut om fördelning av 2, 6 miljoner kronor gällande Projektstöd kultur och hälsa. Stödet syftar till att vårdtagare och anhöriga ska få ta del av återkommande kulturverksamhet.

Under 2022 kommer Region Stockholm fördela totalt 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa. Kulturnämnden har nu fattat beslut om årets första ansökningar där sex projekt beviljas stöd om totalt 2 640 000 kronor.

Nominera till referensgruppen för kulturstöd!

Kulturförvaltningens referensgrupp arbetar rådgivande för att bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. Nu välkomnar vi nomineringar av nya medlemmar i referensgruppen.

Just nu söker vi personer inom samtliga kultursektorns områden till referensgruppen för Verksamhetsstöd och Projektstöd. Vet du någon som skulle passa för uppdraget är du välkommen att nominera via länken nedan.

51 aktörer beviljas Projektstöd

Region Stockholm främjar en återstart av kulturlivet i länet. Kulturförvaltningen tog emot 166 ansökningar om Projektstöd i den första ansökningsomgången för 2022. Av de inkomna ansökningarna har 51 beviljats kulturnämndens stöd till en summa om totalt 4 810 000 kronor.

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. Ett övergripande syfte med stödet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare.

Kulturnämndens Verksamhetsstöd till 90 av länets kulturaktörer

Kompani giraff

Kompani giraff, Moln. Foto: Jose Figueroa

Nytt stöd till ungas organisering

Som ett led i arbetet med att se över och modernisera stödgivningen till kultur- och föreningslivet har kulturnämnden nu fattat beslut om justerade regler för ungas organisering.  

Kulturförvaltningen har under flera år arbetat med att se över och modernisera det befintliga distriktsstödet till ungas organisering. Inte minst har det handlat om att uppdatera och tydliggöra syfte, kriterier och villkor, där demokrativillkoren varit av särskild angelägenhet. 

Extra stöd till scenkonstgrupper i länet

Buster Keaton på månen av Unga klara

"Buster Keaton på månen", Unga klara. Foto: Sara P Borgström

Coronastöd beviljas till 12 aktörer i länet

Konstnärernas kollektivverkstad

Till vänster: Pågående gestaltningsuppdrag av Johan Paalzow på KKV. Foto: Erika Winther Till höger: Ria Puskas/Unsplash

Dags att söka Projektstöd för 2022

Animera mera i skärgården

Den pedagosgiska designbyrån beviljades Projektstöd för Animera mera i skärgården 2021. Foto: Hanna Andersson

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka kulturnämndens Projektstöd i första omgången för 2022.

Ansökan om Projektstöd i den första omgången 2022 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 26 oktober.

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

Nu öppnar ansökan om Verksamhetsstöd

Nu är det dags för kulturaktörer att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd för 2022. Sista ansökningsdag i årets omgång är 1 september 2021.

Verksamhetsstödet kan sökas av verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet. Verksamheterna ska vara kontinuerliga och stabila. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län.

 

Viktiga datum

Sista dag för ansökan är 1 september 2021.

Beslut fattas den 15 december 2021. 

 

Sidor