Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

4,5 miljoner till stockholmsregionens kulturaktörer

Akrobater
I årets andra ansökningsomgång tilldelas 57 aktörer kulturnämndens Projektstöd. Totalt fördelas 4,5 miljoner i denna omgång. Förhoppningen är att stöden ska främja en återstart av kulturlivet efter corona.

Hela 200 ansökningar har prövats den andra och sista omgången av Projektstöd 2021. Bland de 57 mottagare som får stöd har 24 aktörer inte erhållit ett liknande stöd från kulturnämnden tidigare.

57 mottagare beviljas Projektstöd

Kulturförvaltningen tog emot 200 projektansökningar i sista ansökningsomgången för 2021.  

Totalt beviljades 57 av de 200 inkomna ansökningarna stöd. Bland de beviljade ansökningarna finns 24 mottagare som inte tidigare har mottagit ett liknande stöd från kulturnämnden.  

 

Se listan med Beviljade Projektstöd
 

 

25 miljoner till länets idrotts- och friluftsliv

Kulturnämnden i Region Stockholm stödjer Stockholmsregionens idrotts- och friluftsliv genom ett stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer om totalt 25 miljoner kronor.

Stödet till idrotts- och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer har framförallt som syfte att verka för ett mångsidigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga samt att stötta barn och ungdomars delaktighet i föreningslivet.

Projektstöd kultur och hälsa

Projektstöd kultur och hälsa syftar till att vårdtagare och anhöriga ska få ta del av återkommande kulturverksamhet. Under 2021 fördelar Region Stockholm totalt 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa och kulturnämnden har nu fattat beslut om årets första ansökningar.

Beviljade Projektstöd första omgången

Beviljade projektstöd 2021
Kulturförvaltningen tog emot 201 ansökningar om Projektstöd i den första ansökningsomgången för 2021. Totalt har 49 av de 201 inkomna ansökningarna beviljats stöd. 
Här hittar du listan med Beviljade Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats

 

Så bedöms Projektansökningar 

 

I bedömningen tas hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
- Originalitet
- Hantverksskicklighet
- Angelägenhet
- Kontext

65 miljoner i Verksamhetsstöd stärker kulturaktörer i stockholmsregionen

Verksamhetsstöd 2021
Kulturnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om Verksamhetsstöd för 2021. Totalt fördelas drygt 65 miljoner till sammanlagt 93 aktörer.  

Beviljade Verksamhetsstöd 2021

Beviljade Verksamhetsstöd 2021
På kulturnämndens sammanträde onsdag den 16 december 2020 fattades beslut om verksamhetsstöd för 2021.
Totalt fördelas drygt 65 miljoner till sammanlagt 93 aktörer i länet.  

 

Se hela listan med beviljade stöd för 2021

 

 
Frågor och svar

Har du frågor kring ansökan, redovisning eller annat som rör stöden läs gärna bland vanliga frågor och svar.

Dags att söka Projektstöd för 2021

Foto: Aaron Greenwood/Unsplash
Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Projektstöd för 2021.

Ansökan om Projektstöd sista omgången är nu öppen. Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2021. Beslut om stöden tas den 25 maj 2021.

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

 

Bli Vallentunas nya KOKO/kommunkoreograf 2021

Vill du arbeta med dans, cirkus och rörelse tillsammans med främst barn och unga i Vallentuna kommun under nästa år?

Dags att söka Scenkonststöd

Pojke på scen
Nu är ansökan öppen för grupper som vill söka Scenkonststöd för 2021. Ansökan ska vara inne senast den 6 oktober 2020.

Scenkonststödet är ett subventionsstöd som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som spelar eller turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet.

Stödet från kulturnämnden betalar 50 procent av föreställnings-/ biljettkostnaden, plus hela reseersättningen för grupper vid turné. Övriga 50 procent betalas av den kommun/skola som bokar föreställningen.

 

Sidor