Hoppa till huvudinnehåll

Regional utveckling

Nyheter från hemslöjdskonsulenterna

Bild som visar ett applikationsbroderi med hus och träd

 

I hemslöjdskonsulenternas senaste nyhetsbrev kan du läsa om nya Kulturkatalogen, slöjdsommarjobb, slöjdhandledarutbildning, nätverket för slöjdhandlere, tips om linodling med mera. Nyhetsbrevet riktar sig till dig som är kulturaktör eller kulturarrangör i Stockholms län och intresserad av slöjd. 

Är du intresserad av hemslöjdskonsulenternas verksamhet och samarbeten? Prenumerera!

Nyheter från cirkus- och danskonsulenterna

En bild som visar en snurrande dansare med tygremsor som flyger. Från föreställningen Skogens Ögon, Kai-En Butoh Company.
Här är en sammanfattning av några av nyheterna i cirkus- och danskonsulenternas senaste nyhetsbrev.

Skicka in önskemål om scenkonststöd

Stor fördelning av stöd till länets kultur, idrott, föreningsliv och folkbildning

Stockholmsbild. Tunnelbana som åker över en bro i solnedgång.

Foto: Karl Hedin/Unsplash

Under årets första månader har flera av kulturnämndens större stöd fördelats till länets kulturaktörer, idrotts- och friluftsliv samt till studieförbunden. 

Kulturnämndens stödgivning till länets aktörer rymmer en stor bredd. Stödet till kulturlivet ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd.  

Nyheter från filmkonsulenterna i Region Stockholm

En bild som visar barn i en biosalong

I årets första nyhetsbrev berättar filmkonsulenterna att det utvecklingsmedel som erbjudits tillfälligt för att återstarta skolbio har blivit permanent. Det innebär att Region Stockholm kontinuerligt kommer att erbjuda en subvention till skolbioarrangörer i länet.

Stockholms läns museum lanserar Länskällan, en digital plattform som presenterar lokal historia

kollage av historiska bilder

Kollage av historiska bilder

Ny struktur för 2023 års dialogmöten

Under februari månad går startskottet för kulturförvaltningens övergripande dialogmöten med länets 26 kommuner. Nytt från 2023 är också tematiska möten med företrädare från olika konstområden.

Kulturförvaltningen har i uppdrag att strategiskt samordna den kulturpolitiska utvecklingen av länets kulturliv. Arbetet är en del av genomförandet av Kulturstrategi för Stockholmsregionen (länk till strategi). I det arbetet är dialogmöten en viktig del.

Fördelning av Projektstöd till 57 aktörer i länet

I den första omgången av Projektstöd 2023 tilldelas 57 av länets aktörer stöd. Den totala summan beviljade stöd är 5,3 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen har i denna ansökningsomgång prövat 222 ansökningar varav 57 ansökningar beviljas stöd till en summa om 5,3 miljoner kronor.  

Bland de beviljade mottagarna finns 16 stycken som inte tidigare fått ett liknande stöd från kulturnämnden i Region Stockholm. 

Nu fördelas Verksamhetsstöd till 93 av länets aktörer

Collagebild. Person på scen från Strindbergs intima teater. Tegelfasad Pythagoras industrimuseum.

Strindbergs intima teater/Per Bolkert, Pythagoras industrimuseum/Kerstin Carlsson

Upptäck Kulturförvaltningen Play

Nu lanserar Region Stockholms kulturförvaltning en play-kanal för att tillgängliggöra en mängd olika filmer. Här samlas flera konstnärliga uttryck, projekt och samarbeten inom kultursektorn i huvudstadsregionen.

Kulturförvaltningen Play hittar du filmer om alltifrån konstnärliga gestaltningar i vårdmiljöer och besök i konstnärers ateljéer till filmer om kulturinsatser i vården och kulturförvaltningens främjande arbete med dans i länet.

Nyheter från Regionbibliotek Stockholm

Foto: Magnus Jonasson/Unsplash

Sidor