Hoppa till huvudinnehåll

Regional utveckling

Kunskapsunderlag om länets folkhögskolor

Kulturförvaltningen har under 2022 haft i uppdrag av kulturnämnden att analysera och utveckla stödet till länets folkhögskolor. Som en del i det arbetet har ett kunskapsunderlag tagits fram i vilket rapportförfattarens även lämnar rekommendationer om bland annat utvecklad dialog och stödgivning.

De senaste åren har ett antal strategiska inriktningsdokument antagits av Region Stockholm. Inriktningsdokumenten är vägledande för det lokala och regionala utvecklingsarbetet samt för inriktning och prioriteringar i Region Stockholms verksamhet och budget.

Sammanfattning av regionala dialoger 2022

Under vintern och våren 2022 genomförde kulturförvaltningen för fjärde året i rad formaliserade dialoger med det regionala kulturlivet. Här följer en sammanfattning av innehållet i dialogerna. 

Nyheter från filmkonsulenterna

En bild som visar en biografsalong med publik.


 

Utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat om att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inom ramen för befintlig budget hitta utrymme för att fördela extra stöd
till de aktörer som har Verksamhetsstöd.

Regional strategi ska utveckla länets idrottsliv

Bild på person som simmar i simhall och person på skridskor på is i solnedgång.
Kulturförvaltningen i Region Stockholm har i uppdrag att ta fram en idrottsstrategi. Strategin ska ange en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor och främja fysisk aktivitet.

Sök Projektstöd senast 21 februari

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka kulturnämndens Projektstöd i sista omgången för 2023.

 
Ansökan om Projektstöd i sista omgången för 2023 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 21 februari 2023.
Liksom föregående ansökningsomgång sker inloggning med bank-id.
Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

Viktiga datum:

Nyheter från cirkus- och danskonsulenterna

En bild som visar två kvinnor som klättrat upp i ett träd
Cirkus- och danskonsulenternas nyhetsbrev riktar sig till dig som är kulturaktör eller kulturarrangör. Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år och innehåller information om vad som är på gång inom cirkus och dans i Stockholms län.

Nyheter från länskulturkonsulenterna

Personer som dansar i en lokal med flaggor och ballonger i taket. Barn och unga som tittar på.
Region Stockholms länskulturkonsulenter arbetar för att fler ska få ta del av och utöva kultur. Länskulturkonsulenternas nyhetsbrev vänder sig till dig som arrangerar och beställer kulturaktiviteter för barn och unga i Stockholms län. Tillsammans möjliggör vi möten mellan professionella kulturutövare och barn och unga, så att fler invånare får uppleva kultur och utveckla sin förmåga att själva skapa och uttrycka sig. 

Kunskapsseminarium: kultursamverkansmodellen – då, nu och framåt

Kulturförvaltningens sista digitala kunskapsseminarium för hösten har som tema: kultursamverkansmodellen och dess tillkomst, mål, syfte och praktik.

Sommaren 2022 fattade regeringen beslut om en ny statlig översyn av kultursamverkansmodellen med fokus på hur den kan utvecklas för att bidra till kultur i hela landet och att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Nyheter från filmkonsulenterna

Interiörbild från biografen Folkan i Spånga med en talare framför ridån
 

Sidor