Hoppa till huvudinnehåll

Regional utveckling

Utökat stöd till länets idrotts- och friluftsliv

För att främja en återstart av länets idrottsliv och möta det ökade intresset för friluftslivet har kulturnämnden utökat stödet för dessa organisationer under 2022. Årets stöd uppgår därmed till totalt 26 560 000 kronor.

Kulturnämnden har beslutat om att öka stödet till länets idrotts- och friluftsorganisationer med 1,5 miljoner till totalt 26 560 000 kronor. Detta för att motverka de stora negativa effekter som coronapandemin haft på idrottslivet samt för att möta den ökade efterfrågan som friluftslivets organisationer sett med ökat intresse och medlemsantal..

Teresia Vigil Lundahl blir koreograf till Dansens dag 2022

Teresia Vigil Lundahl
Koreografen Teresia Vigil Lundahls idé ”Every Body Tells A Story – en visklek!” har valts ut till Dansens dag 2022.

Dags för 2022 års regionala dialogmöten

Under februari månad går startskottet för vårens övergripande dialogmöten med kommuner och det fria kulturlivet. 2022 års dialoger kommer fokusera på återstart, samverkansfrågor samt på digitalisering.

Kulturförvaltningen har i uppdrag att strategiskt samordna den kulturpolitiska utvecklingen av länets kulturliv mot bakgrund av genomförandet av Kulturstrategi för Stockholmsregionen, del av RUFS 2050. I det arbetet är dialogmöten en viktig del.

Inspirations- och utbudsdag: Musik för barn och unga

En musikgrupp med sex kvinnor, fem av dem håller i musikinstrument och en håller i en förgylld tavelram
Är du kultursamordnare i en kommun, förskollärare, lärare, producent eller arrangör av kultur för barn och unga i Stockholms län? Välkommen till musikkonsulenternas inspirations- och utbudsdag den 15 mars på Musikaliska!

Nytt nyhetsbrev från filmkonsulenterna

Barn som tittar på en läsplatta

 

Kultursommarjobb: Erbjudande från länskulturkonsulenterna

Ungdomar som spelar musik i ett band utomhus på sommaren.

 

Nu kan kommuner som planerar att arrangera sommarjobb 2022 anmäla intresse för subvention i form av handledarersättning inom områdena dans, film och musik.

Genom Regionstyrelsen kan kulturförvaltningen i Region Stockholm erbjuda subvention i form av stöd och handledarersättning för sommarjobb inom dans, film och musik till kommuner i länet. Syftet med satsningen är att unga ska få möjlighet att prova ett yrke inom olika konstnärliga områden.

Ny rapport om folkbibliotekens medieförsörjning i Stockholmsregionen

Medieutredning
Vilka likheter och skillnader finns i folkbibliotekens utbud av fysiska och digitala medier? Hur ser förutsättningarna ut för verksamheten och hur är medieflödena i Region Stockholm? Det är några av de frågor som en ny medieutredning från Regionbibliotek Stockholms försöker ge svar på. 

Nytt stöd till ungas organisering

Som ett led i arbetet med att se över och modernisera stödgivningen till kultur- och föreningslivet har kulturnämnden nu fattat beslut om justerade regler för ungas organisering.  

Kulturförvaltningen har under flera år arbetat med att se över och modernisera det befintliga distriktsstödet till ungas organisering. Inte minst har det handlat om att uppdatera och tydliggöra syfte, kriterier och villkor, där demokrativillkoren varit av särskild angelägenhet. 

Nytt nyhetsbrev från filmkonsulenterna

Biografstolar

Läs om höstens återstart för skolbio, hur du nominerar skolbio-filmer till Kulturkatalogen, ett nytt filmerbjudande för gymnasieskolor och mycket annat i årets sista nyhetsbrev från filmkonsulenterna i Region Stockholm

Vill du få filmkonsulenternas nyhetsbrev direkt till din mejladress? Anmäl dig på prenumererationssidan.

 

Nytt nyhetsbrev från cirkus- och danskonsulenterna

Kvinna som dansar i brudklänning

 

I cirkus- och danskonsulenternas nyhetsbrev för december kan du läsa om flera utlysningar - residenset Platsverkstan i Sollentuna och dubbla residens inom cirkus och dans på Gula Villan i Järna samt uppdraget som Dans på röda linjens koreograf för Dansens dag 2022. Läs också om årets sista seminarium inom Cirkusflätan och om Tyresös nya kommunkoreograf Robin Jonsson. 

Sidor

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng