Hoppa till huvudinnehåll

Regional utveckling

Ökad tillgång tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola

fotboll
Länets kommuner har idag tillgång till en plattform för samverkan kring ökad tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola för länets invånare, oavsett var man bor. Tack vare en satsning på metodutveckling för samverkan mellan kommuner har idag flera kommuner i storstadsregionen hittat sätt att samverka.

Kartläggning av aktörer inom kulturmiljö i länet

I kulturstrategin för Stockholmsregionen lyfts vikten av att använda kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Kulturförvaltningen genomför just nu en kartläggning som syftar till att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet.

Stöd till aktörer i särskilt utsatta branscher

Nu finns möjlighet att söka stöd för aktörer vars verksamhet påverkas av coronapandemin. Svenska ESF-rådet utlyser stöd till kompetensutveckling för att stärka kompetensförsörjning i utsatta branscher. Sök senast den 5 maj.

Svenska ESF-rådet utlyser 300 miljoner till projekt inriktade på att stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden inom ekonomiskt utsatta branscher.

Översyn av stöd till ungdomsorganisationer

Översyn av stöd till ungdomsorganisationer
Kulturnämnden beslutade på sitt aprilmöte 2020 om ett fördjupat inriktningsbeslut i översynen av stödet till ungdomsorganisationer. Syftet med distriktsstödet tydliggörs och det nya utvecklingsstödet ung har som syfte att öka samverkan och främja nya och underrepresenterade grupper i föreningslivet.

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med beredning och framtagande av kriterier och villkor till ett remissförslag för ett uppdaterat distriktsstöd ung och ett nytt utvecklingsstöd ung, i syfte att stödja ungas organisering i Stockholmsregionen.

Analyser med anledning av corona

digitalisering
 
Med anledning av coronavirusets utbrott har kulturförvaltningen publicerat tre analyser av läget för kulturlivet, folkbildning- idrottsliv och biograferna i Stockholmsregionen. 
Fördjupad konsekvensanalys av coronautbrottets effekter för det regionala kulturlivet

Sidor