Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 94-20886
Nedan listas de projekt som fått beviljat Projektstöd kultur och hälsa från Region Stockholm. Är du intresserad av vilka som fått stöd tidigare år? Skicka e-post till registrator.kultur@sll.se.
Kulturaktörer berättar
Läs artiklar och se filmer om några av de verksamheter och projekt som har beviljats stöd tidigare, genom att klicka här.

Beslutade under 2022

Organisation

Projekt

Belopp


Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm 

Animation i vården, ALB Karolinska Solna

100 000 kr

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm 

Animation i vården, ALB Karolinska Huddinge

150 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR-upplevelser för barn och unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge

300 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR för barn vid Lilla Erstagården

50 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån,
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge                                             

600 000 kr

Musikbojen

SÖS Sachsska, ALB Huddinge, BUP Rosenlunds sjukhus och Center för sinnestimulering                    

490 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

500 000 kr

Maria Kvist Kåse ensk. firma.

Akustiskt pianot, Dalengeriatriken Aleris, Dalens sjukhus

150 000 kr

Dejviska produktion AB /Emma Lundenmark

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

300 000 kr

Musikkraft Musik & Hälsa AB

Musik & Hälsa-projekt Capio Sankt Görans Sjukhus avd 23

100 000 kr

Krehab ensk. firma.  

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

200 000 kr

 

Beslutade under 2021

Organisation

Projekt

Belopp  

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm 

Animation i vården, ALB Karolinska Solna

100 000 kr

AktiVRa

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus

150 000 kr

Ruth Spargo

Kreativt musikskapande, SÖS Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

100 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset 

150 000 kr

Musikbojen

Musikterapi habiliteringen Tiohundra Norrtälje

100 000 kr

Musikbojen

Musikterapi BUP Tiohundra Norrtälje

100 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, Sös, Sachsska barnsjukhus

250 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR-upplevelser för barn och unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge

300 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR för barn vid Lilla Erstagården

100 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge                                             

600 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

600 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

Stiftelsen Fanzingo/Scen Totalnormal

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

250 000 kr

Krehab ensk. firma.  

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

190 000 kr

Maria Kvist Kåse ensk. firma.

Akustiskt pianot, Dalengeriatriken Aleris, Dalens sjukhus

140 000 kr

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm ek. för.

Animation i vården, ALB Karolinska Huddinge

150 000 kr

 

 

 

Beslutade under 2020

 

Organisation

Projekt

Belopp  

AktiVRa

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus

230 000 kr

Musikkraft Linda Bering Gagnestam

Musik och hälsa-projekt avdelning R71, hjärnsvikt, Huddinge sjukhus

70 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

600 000 kr 

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge                                             

600 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset och Dalens sjukhus

300 000 kr 

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR-upplevelser för barn och unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge

310 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR för barn vid Lilla Erstagården

120 000 kr

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm ek. för.

Animation i vården, ALB Karolinska Huddinge

150 000 kr

Stiftelsen Fanzingo/Scen Totalnormal

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

200 000 kr

Krehab enskild firma

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

200 000 kr

Musikbojen

Musikterapi habiliteringen Tiohundra Norrtälje

150 000 kr

Musikbojen

Musikterapi BUP Norrtälje

150 000 kr

Musikbojen

Musikterapi neonatalavdelningen, Sös, Sachsska barnsjukhus.

150 000 kr

Stephopp AB

Neuro-dans på Neurologiska rehabiliteringskliniken i Stora Sköndal

70 000 kr

     

Beslutade under 2019

 

Organisation

Projekt

Belopp              

AktiVRa

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus

160 000 kr

Ruth Spargo

Kreativt musikskapande på Center för sinnesstimulering, Sabbatsbergs sjukhus.

90 000 kr

Fanzingo

Teaterprojekt i psykosvården för unga med nydebuterad psykossjukdom

120 000 kr 

AktiVRa

VR-lek för barn på Lilla Erstagården

70 000 kr

Den pedagogiska designbyrån

Filmanimation, Karolinska sjukhuset i Huddinge

140 000 kr

Art Lab

Skapande verksamhet bild och form, SÖS Sachsska barnsjukhuset

60 000 kr              

Ruth Spargo

Kreativt musikskapande, SÖS Sachsska barnsjukhuset

100 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, BUP Norrtälje/TioHundra                       

300 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, SÖS Sachsska barnsjukhus

150 000 kr       

AktiVRa

VR-lek, SÖS Sachsska barnsjukhus                          

140 000 kr

AktiVRa

VR-lek, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

300 000 kr

Pysselbyrån

Pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

850 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

800 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset och Dalens sjukhus

300 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus 

150 000 kr

Kultursjukhuset

Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge

200 000 kr

Stephopp AB 

Neuro-dans på Neurologiska rehabiliteringskliniken i Stora Sköndal

70 000 kr

Beslutade under 2018

 

Organisation

Projekt

Belopp

ARTLAB Skapande verksamhet för barn och unga  65 000 kr
Ruth Spargo Kreativt musikskapande, SÖS Sachsska barnsjukhus 100 000 kr
Daniel Kemppi VR-lek på barnsjukhus 150 000 kr
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus En daglig dos trädgård 100 000 kr
Ideella föreningen K  Palliativ musik 136 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i vården. Q-huset, ALB i Solna 140 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i geriatriken 140 000 kr
KulturSjukhuset Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge 200 000 kr
KulturSjukhuset Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna 230 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i vården, ALB i Huddinge 210 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin - clown i vården, ALB i Solna 450 000 kr
Fanzingo Teaterprojekt i psykosvården för unga med nydebuterad psykossjukdom 150 000 kr
Clownmedicin Glädjeverkstan Clown i geriatriken - 2018, 7 geritrikavdelningar på Dalens sjukhus 79 000 kr
Daniel Kemppi Skapande VR. Virtual Reality på SÖS lekterapi 130 000 kr
Stiftelsen Musikbojen Musikterapi för barn och unga, BUP Norrtälje/TioHundra 150 000 kr
Stiftelsen Musikbojen Musikterapi för barn och unga, SÖS Sachsska barnsjukhus 150 000 kr
Den pedagogiska designbyrån Animation i vården på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 130 000 kr
Firma Marika Nasiell Berättande, Stockholm Centrum för Ätstörningar 140 000 kr
Kulturhälsan Skaparverkstan, palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus 250 000 kr

Beslutade 2017

 

 

Organisation

Projekt

Belopp

Glädjeverkstan Clownmedicin (Huddinge) 210 000 kr
Glädjeverkstan Clownmedicin (Solna) 440 000 kr
Capio Geriatrik AB Ett levande pågående trädgårdsprojekt 70 000 kr
Eva Gabriella Sjöblom Kultur med bildkonst  95 000 kr
KulturSjukhuset Berättarbyrån 110 000 kr
Zirkus Loko-Motiv Känslornas värld - allas värld 120 000 kr
ARTLAB ARTLAB 65 000 kr
Firma Marika Nasiell Läkande berättelse 120 000 kr
Glädjeverkstan Clown i geriatriken 110 000 kr
Glädjeverkstan Clown i demensvården - för hösten 2017 110 000 kr
Glädjeverkstan Clown i demensvården - för våren 2018 150 000 kr
KulturSjukhuset Clownverksamhet med musik 150 000 kr