Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till studieförbunden

Diarienummer
AKTNR 1777-19596

 

Stöd till studiecirkelverksamheten 2021

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

9 466 658 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

1 894 126 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU

 

491 774 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

1 359 020 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

1 476 526 kr

NBV Stockholms län

 

1 374 052 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

4 084 026 kr

Studiefrämjandet Stockholms län

 

4 838 182 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

3 212 810 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet

 

3 916 304 kr

     

Stöd till kulturprogram 2021

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

781 645 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

79 931 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU

 

45 376 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

103 359 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

44 253 kr

NBV Öst  

 

42 364 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

373 622 kr

Studiefrämjandet Stockholms län

 

155 267 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

230 349 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet

 

143 834 kr

     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2020

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

8 957 676 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

1 707 266 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU

 

1 315 223 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

1 100 798 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

2 628 888 kr 

NBV Öst

 

1 409 841 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

3 690 706 kr

Studiefrämjandet Stockholms län

 

3 278 454 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

2 517 412 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet

 

4 049 544 kr

     

Stöd till kulturprogram 2020

   
Studieförbund  

Belopp

ABF Stockholms län 

 

794 007 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet 

 

69 307 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU 

 

40 594 kr

Kulturens Bildningsverksamhet 

 

90 464 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen 

 

51 850 kr

NBV Stockholms län  

 

108 702 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland 

 

338 145 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

198 385 kr

Studieförbundet VuxenskoIan Stockholmsdistriktet 

 

148 463 kr

     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2019

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

8 395 758 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

1 513 494 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU

 

1 200 622 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

   972 016 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

3 466 108 kr

NBV Stockholms län

 

1 735 278 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

2 985 442 kr

Studiefrämjandet i Stockholms län

 

5 960 104 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

2 412 692 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet

 

4 499 486 kr

     

Stöd till kulturprogram 2019

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

810 817 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

62 753 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt GSU

 

36 808 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

86 906 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

55 126 kr

NBV Stockholms län

 

71 131 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

322 489 kr

Studiefrämjandet i Stockholms län

 

143 592 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

224 951 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet

 

185 427 kr

     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2018

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

9 443 198  kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

2 338 596 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

1 557 986 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala 

 

856 826 kr 

Kulturens Bildningsverksamhet

 

950 316 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

3 680 406 kr

NBV Stockholms län

 

1 423 171  kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

2 701 572 kr

Studiefrämjandet i Stockholms län

 

5 592 184 kr 

Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län

 

4 596 744 kr

     

Stöd till kulturprogram 2018

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

825 432 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

244 488 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

64 209 kr

Ibn Rush Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala

 

28 580 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

57 433 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

50 384 kr

NBV Stockholms län

 

86 833 kr

Sensus studieförbund region Stockholm- Gotland

 

295 964 kr 

Studiefrämjandet Stockholms län

 

148 201 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län

 

198 475 kr

     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2017

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

9 401 360 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

2 207 863 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

1 355 417 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala

 

1 126 266 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

768 658 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

3 571 012 kr

NBV Stockholms län

 

1 021 920 kr

Sensus studieförbund region Stockholms-Gotland

 

2 451 052 kr

Studiefrämjandet i Stockholms län

 

5 207 980 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län

 

4 529 473 kr

     

Stöd till kulturprogram 2017

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

841 696 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

268 186 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

66 553 kr

Ibn Rush Studieförbund, Distrikt Stockholms Uppsala

 

24 649 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

55 598 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

50 559 kr

NBV Stockholms län

 

57 132 kr

Sensus studieförbund Stockholm Gotland

 

286 919 kr

Studiefrämjandet Stockholm län

 

131 957 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län

 

216 751 kr

     

Stöd till studiecirkelverksamheten 2016

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

10 288 067 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

2 354 390 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

1 504 394 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala

 

1 306 966 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

819 440 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

3 570 666 kr

NBV Stockholms län

 

1 157 145 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

2 339 081 kr

Studiefrämjandet i Stockholms län

 

5 272 586 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län

 

4 528 264 kr

 

Stöd till kulturprogram 2016

   
Studieförbund   Belopp

ABF Stockholms län

 

567 024 kr

Studieförbundet Bilda Öst

 

200 196 kr

Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet

 

44 357 kr

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm Uppsala

 

52 453 kr

Kulturens Bildningsverksamhet

 

24 440 kr

Medborgarskolan Stockholmsregionen

 

21 247 kr

NBV Stockholms län

 

34 170 kr

Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland

 

192 138 kr

Studiefrämjandet i Stockholms län

 

111 330 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Region Stockholms län

 

152 646 kr