Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 91-19372

Beviljade stöd 2022

   

Enligt kulturnämndens beslut om verksamhetsstöd, 16 december 2021

* 1 år = Verksamhetsstöd 2022
* 2 år = Verksamhetsstöd 2022 och intentionsbeslut för 2023
* 3 år = Verksamhetsstöd 2022 och intentionsbeslut för 2023 och 2024

* 2(3) = Verksamhetsstöd år 2 av 3
* 3(3) = Verksamhetsstöd år 3 av 3

 

 

Bild och form

 

 

Supermarket Art Fair ekonomisk förening

2 (3)

 250 000

Stiftelsen Parken (Marabouparken)

2 (3)

 490 000

Stiftelsen Tensta konsthall

2 (3)

 450 000

Stiftelsen Index - the Swedish contemporary Art Foundation

1 år

 150 000

Kulturföreningen Konsthall C ideell förening

2 år

 250 000

Grafiska sällskapet ideell förening

1 år

 200 000

Transit kulturinkubator ideell förening

1 år

  700 000

Konstnärscentrum öst ideell förening

2 år

 420 000

Stiftelsen Färgfabriken

1 år

 450 000

Stiftelsen Konsthantverkscentrum

1 år

 400 000

Grafikens hus Gripsholms kungsladugård 

1 år

 550 000

Konstnärernas kollektivverkstads serviceaktiebolag (KKV) 

3 år

2 600 000

CFF - Centrum för fotografi ekonomisk förening

1 år

 300 000

Illustratörcentrum ideell förening

1 år

320 000

Cirkus

 

 

Cirkus Cirkör ideell förening

3 (3)

2 800 000

Zirafa AB (Kompani Giraff)

3 år

350 000

Dans

 

 

Ideella kulturföreningen Prook (Minna Krook Dans)

3 (3)

 350 000

Z-dansproduktion ekonomisk förening (Zebradans)

3 (3)

 650 000

Föreningen Rere

3 (3)

 300 000

Dans ideell förening

3 (3)

 350 000

Kolko Ink. ideell förening

2 (3)

 200 000

Stiftelsen Moderna dansteatern Skeppsholmen

2 (3)

 700 000

Dansistan ekonomisk förening

1 år

 250 000

Weld ekonomisk förening

1 år

 600 000

Johanssons pelargoner och dans ideell förening

1 år

 150 000

SITE - Stockholm International Theatre on Export ideell förening

1 år

 900 000

ccap ideell förening

1 år

 250 000

Streetstar ideell förening

1 år

 200 000

Danscentrum Stockholm ideell förening

1 år

 350 000

Örjan Andersson Dans AB

2 år

 250 000

Kulturföreningen Urban Company (Gula villan)

1 år

 150 000

Live Art Collective Melo ekonomisk förening

1 år

250 000

Film

 

 

Tempo dokumentärfestival ideell förening

3 (3)

 700 000

Stockholms filmfestival AB

3 (3)

2 200 000

Stiftelsen Filmstadens kultur

3 (3)

 250 000

Historieberättarna ideell förening

2 (3)

 300 000

Folkets bio Stockholm ideell förening (Biografen Zita)

1 år

 700 000

CinemAfrica ideell förening

1 år

 250 000

Kulturarv

 

 

Föreningsarkiven i Stockholms län

3 (3)

 255 000

Föreningen Skärgårdsmuseet

3 (3)

 150 000

Stockholms läns hemslöjdsförening

3 (3)

 150 000

Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri & museum

3 år

 930 000

Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum (Mångkulturellt centrum/MKC)

1 år

 800 000

É Romani Glinda ideell förening

1 år

 300 000

Stockholms läns bildningsförbund

1 år

 850 000

Stockholms läns hembygdsförbund

3 år

 950 000

Tornedalingar i Stockholm ideell förening

1 år

 100 000

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

1 år

500 000

Sameföreningen i Stockholm

1 år

650 000

Litteratur

 

 

Föreningen för Judisk kultur i Sverige

3 (3)

 250 000

SRF Stockholm Gotland ideell förening (Läns-och Riksnytt)

3 (3)

1 900 000

Författarcentrum öst ideell förening

1 år

 470 000

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

1 år

 350 000

20tal ideell förening

1 år

 400 000

Centrum för dramatik ideell förening

3 år

320 000

Musik

 

 

AB Fasching musikproduktion 

3 (3)

 350 000

Föreningen Fylkingen upa

3 (3)

 360 000

Selam ideell förening

3 (3)

 830 000

Riksförbundet för folkmusik & dans ideell förening (RFoD)

3 (3)

 800 000

Stockholm Early Music Festival ideell förening

3 (3)

 480 000

Stiftelsen O/Modernt

3 (3)

 250 000

EIC Stiftelsen Eric Ericson internationella körcentrum

3 (3)

 250 000

Musikcentrum öst ideell förening

2 år

 480 000

Ensemble Yria ekonomisk förening

2 år

 120 000

Lönnebergakvartetten - Alla tiders stråkkvartett - Kvartetten.nu ideell förening

1 år

 120 000

Stockholms saxofonkvartett ekonomisk förening

1 år

 300 000

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

1 år

 450 000

Audiorama ekonomisk förening

1 år

 300 000

Stockholms läns blåsarsymfoniker ideell förening

1 år

14 700 000

Kulturhuset i Ytterjärna AB

1 år

400 000

Musikteater

 

 

Kamraterna ideell förening

3 (3)

 330 000

Stiftelsen Ulriksdals slottsteater

3 (3)

 600 000

Teater föreningen Slàva

2 (3)

 500 000

Folkoperan AB

1 år

7 450 000

Teater

 

 

Teater De vill ideell förening

1 år

 200 000

Unga Klaras vänner ideell förening

3 (3)

 700 000

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

3 (3)

 300 000

Kulturföreningen Dotterbolaget

2 (2)

 270 000

Föreningen Dockteatern Tittut

2 (3)

 420 000

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening

1 år

 470 000

Teatercentrum ideell förening

2 år

 400 000

Orionteatern AB

1 år

 600 000

Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi teatteri)

1 år

 250 000

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

1 år

 400 000

Pantomimteatern ideell förening

1 år

 400 000

Oktoberteatern ekonomisk förening

1 år

 500 000

Riksteatern Stockholms län ideell förening

1 år

 700 000

Turteatern ekonomisk förening

1 år

650 000

Stiftelsen Strindbergsmuseet (Strindbergs intima teater)

1 år

350 000

Gyllene Draken Aktiebolag

1 år

150 000

     

Beviljade stöd 2021

   

Enligt kulturnämndens beslut om verksamhetsstöd, 16 december 2020

* 1 år = Verksamhetsstöd 2021
* 2 år = Verksamhetsstöd 2021 och intentionsbeslut för 2022
* 3 år = Verksamhetsstöd 2021 och intentionsbeslut för 2022 och 2023

* 2(3) = Verksamhetsstöd år 2 av 3
* 3(3) = Verksamhetsstöd år 3 av 3

   

Bild och form

Antal år*      

Belopp/år     

Konstnärernas kollektivverkstads serviceaktiebolag (KKV) 

3 (3)

2 500 000

Göran Olsén elektriska i Gustavsberg AB

2 (2)

150 000

Stiftelsen Index - the Swedish Contemporary Art Foundation

1 år

150 000

Stiftelsen Färgfabriken

1 år

450 000

Kulturföreningen Konsthall C ideell förening

1 år

200 000

Supermarket Art Fair ekonomisk förening

3 år

250 000

Stiftelsen Konsthantverkscentrum

1 år

300 000

Stiftelsen Parken (Marabouparken)

3 år

450 000

Grafiska sällskapet ideell förening

1 år

150 000

Stiftelsen Tensta konsthall

3 år

450 000

Transit kulturinkubator ideell förening

1 år

900 000

Grafikens hus Gripsholms kungsladugård AB

1 år

550 000

Illustratörcentrum ideell förening

1 år

200 000

Konstnärscentrum öst ideell förening

1 år

350 000

CFF - Centrum för fotografi ekonomisk förening

1 år

250 000

 

Cirkus

 

 

Zirafa AB

3 (3)

250 000

Cirkus Cirkör ideell förening

2 (3)

2 800 000

 

Dans

 

 

Danscentrum Stockholm ideell förening

1 år

 350 000

Örjan Andersson Dans AB

3 (3)

 200 000

Ideella kulturföreningen Prook (Minna Krook Dans)

2 (3)

 275 000

Z-dansproduktion ekonomisk förening (Zebradans)

2 (3)

 650 000

Föreningen Rere

2 (3)

 300 000

Dans ideell förening

2 (3)

275 000

Dansistan ekonomisk förening

1 år

 150 000

Weld ekonomisk förening

1 år

 600 000

Kolko Ink. ideell förening

3 år

 200 000

ccap ideell förening

1 år

200 000

Streetstar ideell förening

1 år

200 000

SITE - Stockholm International Theatre on Export ideell förening

1 år

900 000 

Live Art Collective Melo ekonomisk förening

1 år

200 000

Stiftelsen Moderna dansteatern Skeppsholmen

3 år

700 000

Film

 

 

Tempo dokumentärfestival ideell förening

2 (3)

 700 000

Stockholms filmfestival AB

2 (3)

2 200 000

Stiftelsen Filmstadens kultur

2 (3)

 250 000

Folkets bio Stockholmsavdelningen ideell förening (Biografen Zita)

1 år

 700 000

Historieberättarna ideell förening

3 år

 300 000

CinemAfrica ideell förening

1 år

 250 000

Kulturarv

 

 

Sameföreningen i Stockholm

3 (3)

 200 000

Tornedalingar i Stockholm ideell förening

2 (2)

 100 000

Föreningsarkiven i Stockholms län

2 (3)

 255 000

Föreningen Skärgårdsmuseet

2 (3)

 150 000

Stockholms läns hemslöjdsförening

2 (3)

 150 000

É Romani Glinda ideell förening

1 år

 300 000

Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri & museum

1 år

 850 000

Stockholms läns bildningsförbund

1 år

 850 000

Intercult productions ekonomisk förening

1 år

 100 000

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

1 år

 500 000

Stockholms läns hembygdsförbund

1 år

 900 000

Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum (Mångkulturellt centrum/MKC)

1 år

 800 000

Litteratur

 

 

Föreningen för Judisk kultur i Sverige

2 (3)

 250 000

SRF Stockholm Gotland ideell förening (Läns-och Riksnytt)

2 (3)

1 900 000

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

1 år

 350 000

Författarcentrum öst ideell förening

1 år

 400 000

20tal ideell förening

1 år

 400 000

Centrum för dramatik ideell förening

1 år

 270 000

Musik

 

 

Kulturhuset i Ytterjärna AB

3 (3)

 350 000

AB Fasching musikproduktion (svb)

2 (3)

300 000

Föreningen Fylkingen upa

2 (3)

360 000

Selam ideell förening

2 (3)

830 000

Riksförbundet för folkmusik & dans ideell förening

2 (3)

800 000

Stockholm Early Music Festival ideell förening

2 (3)

480 000

Stiftelsen O/Modernt

2 (3)

250 000

EIC Stiftelsen Eric Ericson internationella körcentrum

2 (3)

250 000

Re:Orient ideell förening

3 år

400 000

Stockholms saxofonkvartett ekonomisk förening

1 år

200 000

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

1 år

450 000

Musikcentrum öst ideell förening

1 år

450 000

Ensemble Yria ekonomisk förening

1 år

100 000

Audiorama ekonomisk förening

1 år


260 000

Stockholms läns blåsarsymfoniker ideell förening (Orkestern)

1 år

11 400 000
 

Stockholms läns blåsarsymfoniker ideell förening (Länsmusiken i Stockholm)

1 år

4 500 000

Lönnebergakvartetten - Alla tiders stråkkvartett - Kvartetten.nu ideell förening

1 år

100 000

Musikteater

 

 

Kamraterna ideell förening

2 (3)

 330 000

Stiftelsen Ulriksdals slottsteater

2 (2)

 460 000

Folkoperan AB

1 år

7 300 000

Teater föreningen Slàva

3 år

 500 000

Teater

 

 

Riksteatern Stockholms län ideell förening

3 (3)

 800 000

Unga Klaras vänner ideell förening

2 (3)

 700 000

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

2 (3)

 300 000

Teater De Vill ideell förening

1 år

 200 000

Pantomimteatern ideell förening

1 år

 320 000

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening

1 år

 400 000

Stiftelsen Fryshuset

1 år

 300 000

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

1 år

350 000

Teatercentrum ideell förening

1 år

 250 000

Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi teatteri)

1 år

 150 000

Föreningen Dockteatern Tittut

3 år

 350 000

Orionteatern AB

1 år

 600 000

Oktoberteatern ekonomisk förening

1 år

 400 000

Turteatern ekonomisk förening

1 år

650 000

Kulturföreningen Dotterbolaget

2 år

270 000

Mittiprickteatern ekonomisk förening

1 år

250 000

Dramalabbet ideell förening

1 år

200 000

 

Beviljade stöd 2020

Enligt kulturnämndens beslut om verksamhetsstöd, 11 december 2019

* 1 år = Verksamhetsstöd 2020
* 2 år = Verksamhetsstöd 2020 och intentionsbeslut för 2021
* 3 år = Verksamhetsstöd 2020 och intentionsbeslut för 2021 och 2022

* 2(3) = Verksamhetsstöd år 2 av 3
* 3(3) = Verksamhetsstöd år 3 av 3

Bild och form

Antal år*                                      

Belopp/år                                   

Stiftelsen Index - The Swedish Contemporary Art Foundation

1 år

 200 000

Stiftelsen Parken (Marabouparken)

1 år

400 000

Kulturföreningen Konsthall C ideell förening

1 år

200 000

Stiftelsen Färgfabriken

1 år

400 000

Transit Kulturinkubator ideell förening

1 år

1 000 000

Konsthantverkarna Stockholm ek.för.

1 år

100 000

Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB

1 år

550 000

Grafiska Sällskapet ideell förening

1 år

100 000

Stiftelsen Konsthantverkscentrum

1 år

150 000

CFF - Centrum för fotografi ek.för.

1 år

200 000

Illustratörcentrum ideell förening

1 år

100 000

Konstnärscentrum öst ideell förening

1 år

300 000

Konstnärernas Kollektivverkstads serviceaktiebolag (KKV) AB

2 (3)

2 500 000

Göran Olsén Elektriska i Gustavsberg AB

2 år

150 000

Stiftelsen Tensta Konsthall

3 (3)

300 000

Cirkus

 

 

Cirkus Cirkör Ideell förening

3 år

2 800 000

Zirafa AB 

 2 (3)

250 000

Dans

 

 

Weld

1 år

500 000

ccap ideell förening

1 år

200 000

Kolko Ink. ideell förening

1 år

150 000

Streetstar ideell förening

1 år

200 000

Danscentrum Stockholm ideell förening

1 år

250 000

Live Art Collective MELO ekonomisk förening

1 år

200 000

Stiftelsen Moderna dansteatern Skeppsholmen

1 år

600 000

SITE - Stockholm International Theatre on Export, ideell förening

1 år

800 000

Örjan Andersson Dans AB

2 (3)

200 000

Ideella Kulturföreningen Prook (Minna Krook Dans)

3 år

275 000

ZebraDans/ Z-dansproduktion EF

3 år

650 000

Föreningen Rere

3 år

300 000

Dans ideell förening

3 år

275 000

Quarto, Ideell förening

3 (3)

200 000

Film

 

 

CinemAfrica

1 år

250 000

Folkets Bio Stockholmsavdelningen (Biografen Zita)

1 år

600 000

Cinema Queer ideell förening

3 (3)

200 000

Film Capital Stockholm AB

3 (3)

500 000

Föreningen Historieberättarna

3 (3)

300 000

Tempo Dokumentärfestival

3 år 

700 000

Stockholms filmfestival AB

3 år 

2 200 000

Stiftelsen Filmstadens kultur

3 år 

250 000

Kulturarv

 

 

Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum (Mångkulturellt centrum)

1 år

800 000

E Romani Glinda 

1 år

300 000

Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri & museum

1 år 

820 000

Intercult Productions Ek. förening

1 år

100 000

Stockholms läns hembygdsförbund

1 år

900 000

Stiftelsen Judiska muséet i Stockholm

1 år

500 000

Stiftelsen Fanzingo

1 år

350 000

Stockholms läns bildningsförbund

2 (2)

850 000

Sameföreningen i Stockholm

2 (3)

200 000

Tornedalingar i Stockholm

2 år

100 000

Föreningsarkiven i Stockholms län

3 år

255 000

Föreningen Skärgårdsmuseet

3 år

150 000

Stockholms läns hemslöjdsförening

3 år

150 000

Litteratur

 

 

Läsfrämjarinstitutet ideell förening

1 år

180 000

10TAL

1 år

350 000

Författarcentrum Öst 

1 år

400 000

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

1 år

350 000

Centrum för dramatik

1 år

 250 000

Föreningen för Judisk kultur 

3 år

 250 000

SRF Stockholms & Gotlands län, Läns- och Riksnytt

3 år

1 900 000

Musik

 

 

Re:Orient ideell förening

1 år

380 000

Musikcentrum Öst

1 år

350 000

Kamamabo Ekonomisk förening

1 år

250 000

Stockholms läns blåsarsymfoniker/Orkestern

1 år

11 400 000

Stockholms läns blåsarsymfoniker/Länsmusiken

1 år

4 500 000

Studio 53 Ekonomisk förening

1 år

150 000

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

1 år

400 000

Ensemble Yria ek. för.

2 (2)

100 000

Kulturhuset i Ytterjärna AB

2 (3)

350 000

Föreningen Fylkingen upa

3 år

360 000

Selam

3 år

830 000

Riksförbundet för Folkmusik & Dans ideell förening

3 år

800 000

Stockholm Early Music Festival

3 år

480 000

Stiftelsen O/Modernt

3 år

250 000

EIC Stiftelsen Eric Ericson Internationella Körcentrum

3 år

250 000

AB Fasching Musikproduktion (SVB)

3 år

300 000

Haga musikproduktion Handelsbolag

3 (3)

100 000

Lönnebergakvartetten - Alla Tiders Stråkkvartett

3 (3)

100 000

Musikteater

 

 

Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung Ideell förening

1 år 

 250 000

Föreningen Teater Sláva Ideell förening

 1 år 

500 000

Kamraterna

 3 år

330 000

Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater

 3 år

460 000

Folkoperan Aktiebolag

3 (3)

7 300 000

Teater

 

 

Finska kulturföreningen i Sverige (UusiTeatteri)

1 år

150 000

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

1 år

500 000

Pantomimteatern ideell förening

1 år

320 000

Teater De Vill ideell förening

1 år

150 000

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening

1 år

400 000

Orionteatern AB

1 år

600 000

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening

1 år

250 000

Oktoberteatern, ekonomisk förening

1 år

400 000

Stiftelsen Fryshuset

1 år

300 000

Turteatern ek förening

1 år

650 000

Ö2 Ideell förening

1 år

100 000

Dramalabbet ideell förening

1 år

 200 000

Kulturföreningen Dotterbolaget

 2 (2)

220 000

Riksteatern Stockholms län

 2 (3)

800 000

Dockteatern Tittut

3 (3)

300 000

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

3 år

300 000

Unga Klaras vänner ideell förening

3 år

700 000

 

 

 

Beviljade stöd 2019

 

* 1 år = Verksamhetsstöd 2019
* 2 år = Verksamhetsstöd 2019 och intentionsbeslut för 2020
* 3 år = Verksamhetsstöd 2019 och intentionsbeslut för 2020 och 2021

* 2(3) = Verksamhetsstöd år 2 av 3
* 3(3) = Verksamhetsstöd år 3 av 3

Bild och form

Antal år *

Belopp/år

CFF - Centrum för fotografi

1 år

150 000 kr

Galleri Kontrast AB

1 år

200 000 kr

Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB

1 år

550 000 kr

Index - The Swedish Contemporary Art Foundation

1 år

200 000 kr

Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka Servicebolag AB (KKV)

3 år

2 500 000 kr

Konstnärscentrum Öst KC

2 (2)

250 000 kr

Kulturföreningen Konsthall C

1 år

250 000 kr

Stiftelsen Färgfabriken

1 år

350 000 kr

Stiftelsen Parken (Marabouparken)

2 år

325 000 kr

Stiftelsen Tensta Konsthall

2 (3)

300 000 kr

Transit Kulturinkubator

3 (3)

1 500 000 kr

Cirkus

 

 

Cirkus Cirkör Ideell förening

3 (3)

2 700 000 kr

Zirafa AB (Kompani Giraff)

3 år

250 000 kr

Dans

 

 

ccap, ideell förening

1 år

200 000 kr

Dans (Claire Parsons Co)

3 (3)

250 000 kr

Danscentrum Stockholm

1 år

200 000 kr

Föreningen RERE

3 (3)

300 000 kr

Ideella Kulturföreningen Prook

3 (3)

250 000 kr

Live Art Collective MELO ekonomisk förening

1 år

200 000 kr

Quarto, Ideell förening

2 (3)

200 000 kr

SITE - Stockholm International Theatre on Export

1 år

700 000 kr

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen

3 (3)

600 000 kr

Weld

3 (3)

500 000 kr

ZebraDans/Z-dansproduktion

3 (3)

600 000 kr

Örjan Andersson Dans AB

3 år

200 000 kr

Film

 

 

Cinema Queer ideell förening

2 (3)

200 000 kr

CinemAfrica

3 (3)

250 000 kr

Film Capital Stockholm AB

2 (3)

500 000 kr

Folkets Bio stockholmsavdelningen/Biografen Zita

3 (3)

600 000 kr

Föreningen Doc Lounge Stockholm

1 år

150 000 kr

Föreningen Historieberättarna

2 (3)

300 000 kr

Stêrk Production AB

2 (3)

300 000 kr

Stiftelsen Filmstadens Kultur

3 (3)

200 000 kr

Stockholms filmfestival AB

3 (3)

2 500 000 kr

Tempo Dokumentärfestival

3 (3)

600 000 kr

Kulturarv

 

 

É Romani Glinda

1 år

300 000 kr

Föreningen Skärgårdsmuseet

3 (3)

100 000 kr

Föreningsarkiven i Stockholms län

3 (3)

240 000 kr

Intercult Productions Ek. förening

1 år

100 000 kr

Sameföreningen i Stockholm

3 år

200 000 kr

Stiftelsen Fanzingo

1 år

350 000 kr

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm

1 år

500 000 kr

Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri & museum

1 år

750 000 kr

Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum (Mångkulturellt centrum)

1 år

800 000 kr

Stockholms läns bildningsförbund

2 år

850 000 kr

Stockholms läns hembygdsförbund

3 (3)

750 000 kr

Stockholms läns hemslöjdsförening

1 år

150 000 kr

Litteratur

 

 

10TAL

1 år

300 000 kr

Centrum för dramatik

1 år

200 000 kr

Föreningen för Judisk kultur i Sverige

3 (3)

200 000 kr

Författarcentrum Öst

1 år

400 000 kr

SRF Stockholms & Gotlands län, Läns-och Riksnytt

3 (3)

1 900 000 kr

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

3 (3)

370 000 kr

Musik

 

 

EIC Stiftelsen Eric Ericson Internationella Körcentrum

3 (3)

250 000 kr

Ensemble Yria ekonomisk förening

2 år

100 000 kr

Föreningen Fylkingen upa

1 år

360 000 kr

Haga musikproduktion Handelsbolag

2 (3)

100 000 kr

Kulturhuset i Ytterjärna AB

3 år

350 000 kr

Lönnebergakvartetten - Alla Tiders Stråkkvartett

2 (3)

100 000 kr

Musikcentrum Öst

 2/2

300 000 kr

Re:Orient ideell förening

1 år

350 000 kr

Riksförbundet för Folkmusik & Dans

3 (3)

750 000 kr

Selam

3 (3)

800 000 kr

Stiftelsen Fryshuset

1 år

400 000 kr

Stiftelsen O/Modernt

1 år

250 000 kr

Stockholm Early Music Festival

3 (3)

450 000 kr

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

1 år

400 000 kr

Stockholms läns blåsarsymfoniker/Orkestern

1 år

11 400 000 kr

Stockholms läns blåsarsymfoniker/Länsmusiken i Stockholm

1 år

4 500 000 kr

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

3 (3)

200 000 kr

Studio 53 Ekonomisk förening

1 år

150 000 kr

Musikteater

 

 

Folkoperan Aktiebolag

2 (3)

7 300 000 kr

Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung

2 (2)

250 000 kr

Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater

3 (3)

400 000 kr

Teater Föreningen Slava

3 (3)

500 000 kr

Teater

 

 

Dockteatern Tittut

2 (3)

300 000 kr

Dramalabbet

1 år

300 000 kr

Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi Teatteri)

2 (2)

150 000 kr

Kulturföreningen Dotterbolaget

2 år

220 000 kr

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening

1år

200 000 kr

Oktoberteatern, ekonomisk förening

1 år

400 000 kr

Orionteatern AB

1 år

500 000 kr

Pantomimteatern Ideell förening

1 år

300 000 kr

Riksteatern Stockholms län

3 år

800 000 kr

Teater De Vill

1 år

150 000 kr

Teater Tre Stockholm

1 år

300 000 kr

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

1 år

500 000 kr

Turteatern ekonomisk förening

1 år

600 000 kr

Unga Klaras Vänner

3(3)

1 800 000 kr

Beviljade stöd 2017

(för 2017 års verksamhet) För 2018 som år två av tidigare, med intentionsbeslut, beviljade fleråriga stöd:

Bild och form

Antal år

Belopp/år

Kulturföreningen Konsthall C

2

300 000 kr

Transit Kulturinkubator

3

1 500 000 kr

Cirkus

 

 

Cirkus Cirkör ideell förening

3

2 700 000 kr

Dans

 

 

ZebraDans/Z-dansproduktion

3

600 000 kr

Dans (Claire Parsons Co)

3

250 000 kr

Föreningen RERE

3

300 000 kr

Weld

3

500 000 kr

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen

3

600 000 kr

Ideella Kulturföreningen Prook

3

250 000 kr

Film

 

 

CinemAfrica

3

250 000 kr

Tempo Dokumentärfestival

3

600 000 kr

Stiftelsen Filmstadens Kultur

3

200 000 kr

Stockholms filmfestival AB

3

2 500 000 kr

Folkets Bio stockholmsavdelningen/Biograf Zita

3

600 000 kr

Kulturarv

 

 

Föreningen Skärgårdsmuseet

3

100 000 kr

Stockholms läns hembygdsförbund

3

750 000 kr

Föreningsarkiven i Stockholms län

3

240 000 kr

Litteratur

 

 

SRF Stockholms & Gotlands län, Läns- och Riksnytt

3

1 900 000 kr

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

3

370 000 kr

Föreningen för Judisk Kultur i Sverige

3

200 000 kr

Musik

 

 

Riksförbundet för Folkmusik & Dans

3

750 000 kr

Auditiva Teatern i Stockholm AB

3

350 000 kr

EIC Stiftelsen Eric Ericsons Internationella Körcentrum

3

250 000 kr

Ensemble Yria

2

100 000 kr

Stockholm Early Music Festival

3

450 000 kr

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

3

200 000 kr

Selam

3

800 000 kr

Musikteater

 

 

Teaterföreningen Sláva

3

500 000 kr

Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater

3

400 000 kr

Teater

 

 

Unga Klaras Vänner 

3

2 000 000 kr

För 2018 och framåt:

Bild och form

Antal år 

Belopp/år

Galleri Kontrast AB

1

200 000 kr

Stiftelsen Tensta Konsthall

3

300 000 kr

Film i samtidskonsten

1

100 000 kr

CFF - Centrum för fotografi

1

200 000 kr

Konstnärscentrum Öst

2

250 000 kr

Stiftelsen Färgfabriken

1

350 000 kr

Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka Servicebolag AB (KKV)

1

2 500 000 kr

Index - The Swedish Contemporary Art Foundation

1

150 000 kr

Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB

1

400 000 kr

Edsviken konsthall AB

1

200 000 kr

Stiftelsen Parken (Marabouparken)

2

325 000 kr

Cirkus

 

 

Zirafa AB (Kompani Giraff)

1

250 000 kr

Dans

 

 

SITE - Stockholm International Theatre on Export

1

700 000 kr

Pergah Co. ideell förening

1

150 000 kr

Danscentrum Stockholm

1

200 000 kr

Quarto ideell förening

3

200 000 kr

Streetstar ideell förening

1

400 000 kr

Föreningen Dan Tai

1

200 000 kr

c.off ideell förening

1

150 000 kr

Film

 

 

Cinema Queer ideell förening

3

200 000 kr

Filmregion Stockholm - Mälardalen AB

3

500 000 kr

Föreningen Historieberättarna

3

300 000 kr

Doc Lounge Stockholm

1

150 000 kr

Stêrk Production AB

3

300 000 kr

Kulturarv

 

 

Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri & museum

1

750 000 kr

É Romani Glinda

1

300 000 kr

Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum (Mångkulturellt centrum)  

1

1 000 000 kr

Stockholms läns bildningsförbund

1

830 000 kr

Sameföreningen i Stockholm

1

200 000 kr

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm

1

450 000 kr

Föreningen Fanzingo

1

350 000 kr

Stockholms läns hemslöjdsförening

1

150 000 kr

Intercult Productions Ek. förening

1

100 000 kr

Litteratur

 

 

Centrum för dramatik

1

250 000 kr

Musik

 

 

Haga musikproduktion Handelsbolag

3

100 000 kr

Lönnebergakvartetten - Alla Tiders Stråkkvartett

3

100 000 kr

Re:Orient ideell förening

1

350 000 kr

Musikcentrum Öst

2

300 000 kr

Stiftelsen O/MODERNT

1

250 000 kr

Stockholms läns blåsarsymfoniker, Orkestern

1

11 400 000 kr

Stockholms läns blåsarsymfoniker, Länsmusiken

1

4 432 000 kr

Föreningen Fylkingen upa

1

300 000 kr

Stiftelsen Fryshuset

1

500 000 kr

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

1

350 000 kr

IMPRA

1

100 000 kr

Musikteater

 

 

Folkoperan Aktiebolag

3

7 300 000 kr

Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung

2

250 000 kr

Teater

 

 

Turteatern

1

600 000 kr

Teater De Vill

1

150 000 kr

Teater Tre Stockholm

1

300 000 kr

Kulturföreningen Dotterbolaget

1

220 000 kr

Mittiprickteatern ekonomisk förening

1

200 000 kr

Pantomimteatern

1

300 000 kr

Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi Teatteri) 

2

150 000 kr

Dockteatern Tittut

3

300 000 kr

Orionteatern AB

1

350 000 kr

Fria teatern

1

200 000 kr

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

1

500 000 kr

Dramalabbet

1

300 000 kr

 

Beviljade stöd 2016 (för 2017 års verksamhet)

Bild och form

 

 

Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB

 

300 000 kr

Stiftelsen Parken (Marabouparken)

 

350 000 kr

CFF - Centrum för fotografi

 

150 000 kr

Kulturföreningen Konsthall C

 

300 000 kr

Galleri Kontrast AB

 

200 000 kr

Stiftelsen Färgfabriken

 

350 000 kr

Edsviken konsthall AB

 

245 000 kr

Mindepartementet Art and Photography AB

 

250 000 kr

Index - The Swedish Contemporary Art

 

150 000 kr

Stiftelsen Tensta Konsthall

 

250 000 kr

Konstnärscentrum Öst

 

250 000 kr

Konstnärernas Kollektivverkstad KKV

 

1 500 000 kr

Transit Kulturinkubator

 

1 500 000 kr

Cirkus

 

 

Zirafa AB

 

250 000 kr

Cirkus Cirkör Ideell förening

 

2 700 000 kr

Dans

 

 

ZebraDans/Z-dansproduktion

 

600 000 kr

Dans (Claire Parsons Co)

 

250 000 kr

Föreningen RERE

 

300 000 kr

DIS/Dans i Stockholm stan och län

 

2 465 000 kr

SITE - Stockholm International Theatre

 

600 000 kr

Danscentrum Stockholm

 

200 000 kr

Streetstar

 

300 000 kr

Weld

 

500 000 kr

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen

 

600 000 kr

Ideella Kulturföreningen Prook

 

250 000 kr

Film

 

 

CinemAfrica

 

250 000 kr

Tempo Dokumentärfestival

 

600 000 kr

Stiftelsen Filmstadens Kultur

 

200 000 kr

Stockholms filmfestival AB

 

2 500 000 kr

Folkets Bio stockholmsavdelningen

 

600 000 kr

Filmregion Stockholm - Mälardalen AB

 

500 000 kr

Doc Lounge Stockholm

 

200 000 kr

Kulturarv

 

 

Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri & museum

 

750 000 kr

Föreningen Skärgårdsmuseet

 

100 000 kr

Mångkulturellt centrum

 

1 400 000 kr

Sameföreningen i Stockholm

 

100 000 kr

É Romani Glinda

 

300 000 kr

Stockholms distr av Sverige-Finska Riksförbundet

 

70 000 kr

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm

 

350 000 kr

Föreningen Fanzingo

 

350 000 kr

Stockholms läns hembygdsförbund

 

750 000 kr

Stockholms läns bildningsförbund

 

830 000 kr

Föreningsarkiven i Stockholms län

 

240 000 kr

Stiftelsen Stockholms läns Museum

 

9 890 000 kr

Tornedalingar i Stockholm

 

100 000 kr

Litteratur

 

 

SRF Stockholms & Gotlands län, Läns- och Riksnytt

 

1 900 000 kr

Stockholms stad/Regionbibliotek Länsuppdrag/bibliotek

 

7 490 000 kr

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

 

370 000 kr

Föreningen för Judisk Kultur i Sverige

 

200 000 kr

10TAL

 

300 000 kr

Musik

 

 

Riksförbundet för Folkmusik & Dans

 

750 000 kr

Re:Orient ideell förening

 

350 000 kr

Auditiva Teatern i Stockholm AB

 

350 000 kr

EIC Stiftelsen Eric Ericson Internationella Körcentrum

 

250 000 kr

Musikcentrum Öst

 

200 000 kr

Ensemble Yria

 

100 000 kr

Anno Musica AB

 

100 000 kr

Kulturhuset i Ytterjärna

 

350 000 kr

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

 

300 000 kr

Fylkingen

 

300 000 kr

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/Orkestern

 

11 400 000 kr

Stockholm Early Music Festival

 

450 000 kr

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

 

450 000 kr

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

 

200 000 kr

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker Länsuppdrag/musik

 

4 310 000 kr

Selam

 

800 000 kr

Musikteater

 

 

Folkoperan Aktiebolag

 

7 000 000 kr

Teaterföreningen Sláva

 

500 000 kr

Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater

 

400 000 kr

Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung

 

200 000 kr

Föreningen Friteatern på turné

 

300 000 kr

Teater

 

 

Teater Tre Stockholm

 

300 000 kr

Teatergruppen Pero

 

500 000 kr

Kulturdirekt

 

200 000 kr

Orionteatern AB

 

300 000 kr

Dramalabbet

 

300 000 kr

Kulturföreningen Dotterbolaget

 

200 000 kr

Circonova

 

1 000 000 kr

Föreningen Tryck

 

200 000 kr

Pantomimteatern

 

300 000 kr

Turteatern

 

600 000 kr

Intercult Productions Ek. förening

 

200 000 kr

Fria Teatern

 

500 000 kr

Unga Klaras vänner

 

2 000 000 kr

 

1 år