Hoppa till huvudinnehåll

Dialog om stöd till ungas organisering i Stockholmsregionen lockade många

Diarienummer
AKTNR 2671-11075

(Syntolkning: människor samtalar runt bord)

Kulturförvaltningen arbetar på kulturnämndens uppdrag med att se över och modernisera Region Stockholms distriktsstöd till ungdomsorganisationerna. Förslaget är att dela upp stödet på ett moderniserat verksamhetsstöd och ett nytt utvecklingsstöd för unga, i syfte att främja aktiviteter och möten mellan grupper samt nya aktörer som fångar samtidens behov.

Måndagen den 18 februari 2019 hölls ett dialogmöte som handlade om utformningen av ett nytt regionalt utvecklingsstöd för unga. Mötet lockade många deltagare, drygt sextio personer deltog i diskussionerna kring hur ett framtida regionalt utvecklingsstöd för unga skulle kunna utformas. Ungdomsorganisationer som idag beviljats verksamhetsstöd och andra nya föreningar ville vara med och bidra med synpunkter på hur ett kommande regionalt utvecklingsstöd bäst skulle kunna utformas. Diskussioner skedde både storgrupp och i mindre grupper och fram ledde till många kloka medskick och förslag som kulturförvaltningen tar med i den fortsatta processen.

Tidsplan framåt

Förslaget är att ett förslag till fördjupat inriktningsbeslut ska tas upp för beslut i nämnden innan sommaruppehållet 2019. Efter det arbetar förvaltningen vidare med att konkretisera förslaget till stöd till ungas organisering i regionen och planen är att en remissversion av nya bidragsregler ska kunna tas upp för beslut i nämnden i början av 2020 för att skickas ut på remiss under våren 2020. När de inkomna remissvaren analyserats och beaktats arbetar förvaltningen vidare med ett skarpt förslag till nya bidragsregler som enligt planen kan tas upp för beslut i nämnden i slutet av 2020. Under 2021 kan det bli aktuellt med eventuella övergångsregler och de nya reglerna skulle i så fall kunna träda i kraft fullt ut i början av 2022.

Anna Bohman Enmalm som är strategisk samordnare föreningsliv och folkbildning på kulturförvaltningen leder arbetet med att uppdatera Region Stockholms stöd till ungas organisering i Stockholmregionen. Hon svarar på frågan om varför detta stöd är viktigt.

"Utgångspunkten är att Region Stockholm vill stödja ungas egen organisering där nya idéer föds, gemenskap och engagemang formas, som ger unga stärkt självförtroende, kompetens och möjlighet till kreativitet och ledarskap."

Vid frågor om detta arbete kontakta Anna Bohman Enmalm som är strategisk samordnare föreningsliv och folkbildning på e-post:
anna.bohman-enmalm@sll.se