Skip to main content

Konstanmälan - inom Region Stockholm

Diarienummer
AKTNR 1820-19088
Upphängning av konst på en mottagning. Foto: Erja Lempinen
Syntolkning: Två personer arbetar med hängning av konstverk på vägg
Region Stockholms kulturförvaltning ansvarar för den konst som finns i  olika vårdmiljöer. Om ni arbetar på en sådan plats och behöver hjälp med konst i era lokaler gör ni en Konstanmälan till oss via webbformuläret längre ned på sidan.

Konstanmälan

Du gör gör konsanmälan via denna e-tjänst.

Önskemål om ny konst är tillfälligt stängd på grund av lång kötid. Vi arbetar med inkomna ärenden i turordning.

Har du frågor gällande etjänster kan du skicka dem till etjanster.kultur@regionstockholm.se.

Om ny konst och omhängning av konst

Kulturförvaltningen har uppdraget att förse Region Stockholms lokaler med konst. Vid alla renoveringar, om- och nybyggnationer där produktionskostnaden överstiger 3 miljoner kronor avsätts pengar till inköp av konst.

Vid mindre uppdrag, eller när lokalerna är hyrda, uppstår inget konstanslag, men då kan vi hjälpa till genom att omplacera verk ur det befintliga konstinnehavet.

Din arbetsplats kan ansöka om ett sådant uppdrag genom att fylla i en ansökan på denna sida. Kulturförvaltningen hanterar inte enskilda personers önskemål om ny- eller annan konst på arbetsrum, ärenden kan bara hanteras som gäller avdelning. Tala med den som är utsedd konstansvarig för er arbetsplats/sjukhus.

Vad händer med min anmälan?

När du skickat in formuläret registreras det hos kulturförvaltningen. Därefter fördelas ärendet till handläggare på avdelningen för konst, och du blir kontaktad. Det kan ta ett tag innan du hör något, men det betyder inte att din anmälan inte har registrerats.

Kö för konstärenden

Just nu pågår en mängd evakueringar inom Region Stockholm. Detta påverkar hanteringstiden för inkomna konstärenden.

Region Stockholms framtidsplan för hälso- och sjukvård innebär stora strategiska fastighetsinvesteringar. Det medför omfattande ombyggnationer och omflyttningar och innebär att avdelningen för konst har ovanligt stor arbetsbelastning och måste prioritera evakueringar av konst.

Frågor

Det är viktigt att verksamheterna använder webbformuläret för alla ärenden som gäller flytt av verksamhet, inventeringsfrågor, trasig konst, stöld, önskemål om ny konst eller återlämning av konst.

Övriga frågor kring konst kan mejlas till konst.kultur@regionstockholm.se 

Behandling av personuppgifter

Kulturförvaltningen behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan/redovisning för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering och uppföljning. För att kunna bearbeta din ansökan behöver vi spara dina personuppgifter som i huvudsak är ditt namn och kontaktuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för ändamålet och då kulturförvaltningen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

Kulturförvaltningen använder inte kontaktuppgifter lämnade i ansökan för andra syften. 


Innehållsansvarig: Tove Schalin

Sidan uppdaterad: 221-10-29 B15G