Skip to main content

Barn och unga - ett prioriterat område

Diarienummer
AKTNR 2355-18838
Tre ungdomar i stadsmiljö

Syntolkning: Tre ungdomar i stadsmiljö

Barn och unga är en prioriterad målgrupp hos kulturförvaltningen. Kulturnämnden ger stöd till kultur- och föreningsliv som huvdsakligen ska gå till verksamheter för barn och unga. Regionens länskulturfunktioner riktar sig främst till barn och unga och har ett varierat utbud inom film, kulturhistoria, konst, litteratur, dans, musik och slöjd. 

Alla verksamheter inom Region Stockholm ska arbeta med att stärka barn och ungas rättigheter, enligt landstingets handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter. För kulturförvaltningen är barn och unga är en prioriterad målgrupp som vi framförallt når genom stöd till kultur- och föreningslivet barn- och ungdomsverksamheter, och genom våra länskulturfunktioner: film, hemslöjd, dans och cirkus.  

Kulturförvaltningens arbete syftar till att förbättra bemötande av barn och unga, att ge information samt att öka barns och ungas delaktighet och inflytande. 

seminarium 20190124


Hur ska stadsplaneringen kunna väga in ungas behov på platser där konkurrensen om marken är som starkast?

Det var temat för seminariet "Att bygga stad för ungas aktiviteter" som vände sig till chefer och handläggare inom stadsbyggnad, kultur, idrott och fritid. Region Stockholm bjud in till ett seminarium tillsammans med Boverket, Stockholms stad och föreningen FSKF.

Läs mer om seminariet här.

Innehållsansvarig: Anna Bohman Enmalm