Skip to main content

Förvaltningsbiblioteket

Diarienummer
AKTNR 2475-18861
Förvaltningsbiblioteket böcker
Under 2021 avvecklas det fysiska biblioteket i landstingshuset. Vissa delar flyttar till Lindhagensgatan och andra till kulturförvaltningen på södermalm.

Av biblioteket kan man få hjälp med informationssökning, lån och beställningar av artiklar ur dagspress och tidskrifter. 

Biblioteket är till för regionens förtroendevalda och anställda inom Region Stockholms förvaltningar.  Våra böcker, tidskrifter och databaser inriktar sig på regionens olika verksamheter inom sjukvård, politik, juridik, offentlig förvaltning, ekonomi, kommunikation, trafik, kultur och regional planering. 

Bibliotekets katalog är sökbar via webbadressen https://sll.x-ref.se. Här kan du även beställa böcker. 
 
Bibliotekslokalen i landstingshuset avvecklas under 2021. Biblioteksservicen fortsätter som tidigare. Under pandemin arbetar bibliotekarien till större delen hemifrån men efter pandemin kommer hon dela sin tid mellan Lindhagensgatan och kulturförvaltningens lokaler på Södermalmsallén. En mindre del av litteraturen i landstingshuset kommer att flyttas över till Lindhagensgatan. 


Innehållsansvarig: Annica Fyregård-Nilsson 
Sidan uppdaterad: 2021-03-16