Skip to main content

Stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 32-18802

Obs! Ansökan ska undertecknas, scannas in och skickas som e-postbilaga, tillsammans med övriga bilagor till registrator.kultur@regionstockholm.se. Om ni inte har möjlighet att scanna går det också att skicka med post.

Vilka kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

  • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år

  • har minst 100 medlemmar i de lokala föreningarna, i åldern 6-30 år, bosatta i länet

  • har medlemmar boende i minst tre (3) av kommunerna i Stockholms län.

Nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in.

Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen sker i kulturnämnden i september och om organisationen där bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in. 

Innehållsansvarig: Fredrik Schlott
Senast uppdaterad 2021-08-27