Skip to main content

Filmkonsulenterna

Diarienummer
AKTNR 3225-17511
filmkonsulenterna

 

Filmkonsulenterna i Region Stockholm arbetar främjande inom områdena barn och unga samt visning och spridning av film. Vi har utvecklingsuppdrag för att stärka filmområdet i hela Stockholms län och stödjer nya och etablerade arrangörer och aktörer inom filmområdet. Vi är en resurs för dig som visar film, sprider film eller arbetar med film som resurs. 

Så arbetar vi med film i Stockholms län

För att stärka filmverksamhet för barn och unga arbetar vi konsultativt kring filmpedagogik med länets kommuner och skolor. Vi arbetar nätverkande och kompetensutvecklande tillsammans med områdets aktörer samt synliggör och sprider information om filmpedagogiskt utbud. 

För att länet ska ha en bred infrastruktur av platser att se och visa film stöttar konsulenterna kommuner, biografer, distributörer, filmklubbar och andra aktörer som visar och sprider film i hela länet. Vi genomför nätverksträffar, utbildningar, studiebesök och armkroksresor för att stärka kompetensen inom området. Tillsammans med länets visningsaktörer arbetar vi för att en mångfald av berättelser ska nå så många som möjligt på vita duken. 

Vi arbetar också med att alla elever i Stockholms län ska erbjudas skolbio under sin skoltid och fungerar som en resurs för länets kommuner och andra aktörer som arrangerar skolbio. 

Inom Region Stockholm finns också Film Stockholm AB som är ett regionalt produktionscentrum för film som arbetar med stöd till och samproduktion av film och TV. Läs mer på filmstockholm.se