Hoppa till huvudinnehåll

Information om kulturnämndens kulturstöd med anledning av coronasituationen

Diarienummer
AKTNR 2941-20560
Här finns samlad information som rör kulturnämndens stödgivning till kulturområdet kopplat till coronapandemin. 
Gäller kulturnämndens kulturstöd:
 
  • Verksamhetsstöd 
  • Projektstöd 
  • Projektstöd kultur och hälsa
För Scenkonststödet, se längre ner på denna sida.

 

För övrig coronainformation, hänvisar vi till sidan om Stöd och insatser i spåren av corona.

 

I samband med utbrottet av coronapandemin fattade kulturnämnden beslut om tillfälligt förändrade regler för kulturstöd. Se nedan.

 

Förändrade eller uppskjutna projekt

Kulturnämnden och förvaltningen har stor förståelse för att projekt och verksamhet kan behöva förändras eller skjutas upp på grund av den rådande coronasituationen.

Om verksamhet eller projekt som beviljats kulturstöd behöver förändras i förhållande till ansökan är det viktigt att kontakta ansvarig handläggare via mejl. Mejla beskrivning av situationen och bifoga diarienummer samt eventuell uppdaterad budget och verksamhets- eller projektplan.  

Om ni önskar skjuta upp projektet så ta kontakt med ansvarig handläggare via mejl innan sista projektdatum som ni angett i ansökan. Beskriv situationen och föreslå ett nytt sista projektdatum samt invänta besked från handläggaren.

 

Redovisning av stöd

Alla kulturstöd ska redovisas som vanligt enligt gällande villkor. För villkor, se Villkor Verksamhetsstöd respektive Villkor Projektstöd.

Enligt Region Stockholms villkor för kulturstöd får verksamhet eller projekt inte strida mot gällande lagstiftning eller rekommendationer. När det gäller enskilda organisationers beslut om åtgärder kan kulturförvaltningen tyvärr inte bistå med råd.

Myndigheternas beslut ska följas. För mer information, se regeringen, folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen, polismyndigheten med flera.

 

Scenkonststöd 

För teatergrupper som beviljats Scenkonststöd för 2020/2021 och/eller 2021/2022 gäller följande:

Scenkonststödet kan anpassas efter aktörers och arrangörers behov under rådande coronasituation. Anpassningen kan exempelvis gälla möjligheten att istället för fysiska föreställningar erbjuda streamade eller digitala föreställningar.

Om en arrangör ställer in en avtalad subventionerad föreställning med hänvisning till coronasituationen, så erhåller ni ändå subventionen. Föreställningen ska redovisas som vanligt, ange noll i publik.

För teatergrupper som beviljats Scenkonststöd för 2020/2021 gäller dessutom följande: Om föreställningar med subvention inte kan genomföras med anledning av coronasituationen, så går det bra att flytta fram föreställningar till och med 2021-10-29. Scenkonststödet för hösten 2020 och våren 2021 kan alltså användas även under del av hösten 2021 i dessa fall. Kontakta i förekommande fall alltid ansvarig handläggare. Stödet ska redovisas som vanligt. 

Dans- och cirkusgrupper ska ta kontakt med Åsa Fagerlund, danskonsulent respektive Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent på Region Stockholm Dans Cirkus för att diskutera eventuellt ändrade förutsättningar. 

 

Sidan uppdaterad: 2022-04-22

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng