Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning

Diarienummer
AKTNR 2722-16281
Flkbildningstrategi bild 1
 
Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning och folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps och demokratiutveckling.

För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet kommer Kulturnämnden under 2019 påbörja arbetet med en folkbildningsstrategi. Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner.

Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. Vi hoppas att den nya regionala folkbildningsstrategin även kan inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholms län.

Läs mer om folkbildningstrategin här.

Innehållsansvarig: Erik Häger