Hoppa till huvudinnehåll

Regional idrottsstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2721-20641
Bild på barn med en surfplatta
Kulturförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny strategi för regionens idrottsliv i dialog med berörda aktörer. Syftet är att främja samarbeten och skapa en bred samsyn och en gemensam målbild i regionen som kan skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrottsliv för regionens invånare, inte minst för barn och unga.

Region Stockholm och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en ny plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Delar av den regionala utvecklingsplanen består av en kulturstrategi kompletterad av en folkbildningsstrategi. Ett kommande arbete handlar om att även ta fram en regional idrottsstrategi för Stockholmsregionen.

 

Läs mer om stöd till regionens idrottsliv

 

Innehållsansvarig: Fredrik Schlott
Senast uppdaterad: 2022-04-27