Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om konst

Diarienummer
AKTNR 2305-16341
Konst installeras på sjukhus. Personal betraktar verket.

Syntolkning: Vårdpersonal står framför en tavla som monteras på vägg i korridor.

Hur många konstverk i vårdmiljö finns det i Region Stockholm?

Region Stockholm har satsat på konst i vårdmiljö i mer än 50 år. Ny konst finansieras genom procentregeln som säger att 1-2 procent av investeringskostnaderna för byggnation av vårdlokaler ska avsättas för konst.

Region Stockholm har ett konstbestånd med över 60 000 verk. Det består av byggintegrerad fast konst och lös konst som exempelvis grafiska blad, fotografier, målningar och mindre skulpturer. 

Konsten befinner sig i arbetsintensiva vårdmiljöer med hög genomströmning av människor och kan därför utsättas för hårt slitage. En situation som gäller för all konst i offentliga miljöer.  

Finns det någon förteckning över alla konstverk?

Ja, kulturförvaltningen har byggt upp en konstdatabas där all konst som ägs av Region Stockholm registreras: var den är placerad, till exempel på vilket sjukhus, byggnad, avdelning och rum. I databasen finns information om varje konstverk, konstnärens namn, hur verket ska vårdas på bästa sätt med mera. Konstdatabasen är en förutsättning för inventering och vård av konsten.

När gjordes den senaste inventeringen av Region Stockholms konstsamling?

Den senaste samlade inventeringen genomfördes under perioden 2009-2011. Därefter har konsten inventerats i den mån sjukhusen har haft möjlighet till detta. I snitt har 10-15 procent av konstbeståndet inventerats årligen.   

Kulturförvaltningen bistår med information, listor och annat underlag för att underlätta för inventeringen. En digital applikation för inventering kopplad till konstdatabasen har också tagits fram.  

Hur såg det ut under den senaste inventeringen?

Inventeringen 2009-2011 resulterade i att kulturförvaltningen kunde identifiera att cirka 10 procent av verken hade flyttats på eller ställts undan i förråd, ofta i samband med verksamhetsflytt eller liknande, och fanns inte på sin registrerade placering.

Hur går inventering av konst till?

Regionfullmäktige har beslutat att alla förvaltningar och bolag ska utföra inventering av konsten årligen. Dessa ska även utse konstansvariga på sina arbetsplatser som fungerar som kontaktpersoner för konstavdelningen på kulturförvaltningen.

Inventering görs utifrån uppgifter i konstdatabasen och kan även utföras med digitalt stöd. Det är viktigt att konsten inventeras regelbundet för att kunna tas hand om på bästa möjliga sätt.

Inventering av konst i kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen ansvarar för arbetet med inventering av konst i kollektivtrafiken.  


Innehållsansvarig: Elisabeth Wengström
Sidan uppdaterad: 2020-04-24