Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om konstinköp under corona

Diarienummer
AKTNR 2978-19511
 
På vilket sätt har inköpen påverkats under coronaperioden?

Som en av norra Europas största konstinköpare, vilket följer av Region Stockholms fastighetsinvesteringar, har Region Stockholm ambitionen att tidigarelägga inköp av färdiga konstverk. För 2020 planeras inköp för motsvarande 6 miljoner kronor från både enskilda konstnärer och gallerier utifrån de projekt som är planerade, oavsett om det inte är möjligt att installera just nu.
 

Jag är professionell konstnär. Ni ska köpa in konst för 6 miljoner kronor i år och undrar hur jag kan visa min konst?

Du kan ladda upp bilder av konstverk och relaterat material som exempelvis CV, på Region Stockholms digitala databas Konstnärsbasen. Informationen på Konstnärsbasen är tillgänglig och sökbar för Region Stockholms konstprojektledare och externa konstrådgivare, som arbetar med inköp av konstverk till regionens vård- och administrativa lokaler. Alla medlemmar i Konstnärsbasen får automatiskt information via e-post om nya utlysningar. Om ditt konstverk blir aktuellt för inköp så blir du kontaktad.
 

Jag är konstnär, men jag har inga bilder av mina verk. Kan jag bjuda in er till ateljébesök?

På grund av den rådande situationen har vi begränsad möjlighet för ateljébesök.
 

Vi driver ett galleri och vill visa er konstverken från galleriets konstnärer. Hur ska vi göra?

På grund av den rådande situationen har vi begränsad möjlighet för galleribesök. Du kan skicka en presentation, gärna som pdf, till konst.kultur@regionstockholm.se. Information kommer att skickas vidare till Region Stockholms konstprojektledare, som i samarbete med externa konstrådgivare arbetar med inköp av konstverk till regionens vård- och administrationsmiljöer. Om konstverket blir aktuellt för inköp så blir du kontaktad.
 

Hur väljs konstverk ut för inköp?

Inköp av konstverk sker inom ramen för konstprojekt till följd av fastighetsinvesteringar. Förutsättningarna för konstnärliga gestaltningar i vårdmiljö är unika för varje plats, och det specifika sammanhanget utgör grunden till projektets konstprogram som styr inköp av konstverk till projektet.

På Region Stockholms kulturförvaltning beaktas fyra aspekter vid bedömningssituationerna – som verktyg för att ställa relevanta och kritiska frågor: variationsrikedom, innehållslig hållbarhet, materialmässig hållbarhet och tillgänglighet.
 


Innehållsansvarig: Elisabeth Wengström
Sidan uppdaterad 2020-06-01