Hoppa till huvudinnehåll

Konst på torget Hagaplan

Diarienummer
AKTNR 3397-21692
Den nya stadsdelen Hagastaden ska vara helt färdig 2030 och färdigställandet av torget Hagaplan pågår för fullt. Region Stockholms kulturförvaltning uppför ett konstverk på torget som blir den första konstnärliga gestaltningen att komma på plats i området. Det har titeln Inflyttarna och konstnären Johanna Karlin arbetar med gestaltningsuppdraget som ska stå klart 2023. 
Skiss Inflyttarna Hagaplan Johanna Karlin kollage

Projektet har pågått i många år och gestaltningsuppdraget utlystes av kulturförvaltningen 2016. Fem konstnärer valdes ut att lämna in tävlande förslag. Johanna Karlins gestaltning Inflyttarna vann och produceras nu. Hon beskriver utgångspunkten för sitt förslag: 

När jag började arbeta med idén till verket funderade jag på vad jag som konstnär kunde tillföra just här. Själva kärnan för mig blev att skapa ett verk som skulle få alla människor att känna sig välkomna. Jag ville ge plats, snarare än ta plats. Hagaplan är ju ett torg där många saker ska rymmas på en liten yta. Jag ville att mitt verk skulle kunna användas av alla. I alla väder. Alla tider på dygnet.  

Konstnär Johanna Karlin och skissarbete Inflyttarna

Så föddes idén att utforma ett konstverk av sittplatser. Konstverket Inflyttarna består av ett trettiotal bänkar, unika så kallade readymades. Redan existerande bänkar flyttas från orter runt om i Sverige till Hagaplan och blir en del av konstverket. Precis som människorna blir dom inflyttare. Bänkarna är alla olika, de ser olika ut, har olika karaktärer och kommer från olika platser. Nästan som grupp individer som alla bär på sin egen historia och på berättelser från platserna där de stått. Bänkarna ger plats åt alla oavsett vem du är, hur du mår eller vilket ärende du har. 

Jag har föreställt mig vilka människor som kommer att röra sig på torget. Barn, ungdomar, vuxna, äldre. Sjuka, friska, synskadade, hörselskadade, rullstolsburna. Glada, förväntansfulla, ledsna, förvirrade, trötta personer. Jäktade eller kanske uttråkade personer. De som är på väg hem, på väg till dagis eller till sjukhuset. Eller de som väntar på bussen, på kompisarna eller på bättre dagar rent av.  

Johanna Karlins förslag Inflyttarna handlar om att sätta människan och livet i fokus, där det levda, slitna och nötta blir en tillgång. Konstverket relaterar till stadsdelens inriktning på Life science och det nya sjukhusets verksamhet. Placerat på torget Hagaplans norra del,  ramas verket Inflyttarna in av de stora, höga byggnaderna intill, där sjukhuset tornar upp sig som en slags rygg. Det nybyggda Karolinska Universitetssjukhuset i Solna erbjuder specialistvård till hela landets befolkning.

 

Jag kände ett behov av att skapa ett konstverk som fick människor från hela landet att känna sig inkluderade och välkomnade. Själv är jag bosatt på Öland och kände mig vilsen i den storskaliga och påkostade miljön runt Hagastaden. Så jag utgick från något vardagligt, praktiskt och vanligt i kontrast till det exklusiva och storslagna. Mitt verk är en slags länk mellan torget och sjukhuset som allmän plats, som binder ihop det vardagliga livet och konsten ute med verksamheten och den andra konsten inne på sjukhuset. 

Hagatorget byggperiod där Johanna Karlins gestaltning Inflyttarna ska installerasPå Hagatorget som fortfarande är byggarbetsplats ses i skyddsvästar och hjälmar från vänster: Mia Zeeck, projektledare på kulturförvaltningen, konstnären Johanna Karlin, projekteringsledare hagastaden och Märit Wikström, projektkommunikatör Hagastaden.


Gestaltningen på Hagatorget är en del av ny- och ombyggnaden av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Läs mer om konsten på webbisdan om Karolinska Universitetssjukhuset Solna.