Hoppa till huvudinnehåll

Konst på Karolinska US Huddinge

Diarienummer
AKTNR 225-22481
När Huddinge sjukhus stod klart i början av 1970-talet var det den största vårdbyggnad som uppförts i Sverige. ”Där det finns många människor där skall det också finnas mycket konst” var den framträdande tanken när ett ambitiöst program för konst och miljö arbetades fram.

Idag är Karolinska Universitetssjukhuset, som organisatoriskt omfattar sjukhusen i Huddinge och Solna, ett av Europas största sjukhus. Det har omkring 1700 vårdplatser och ett nära samarbete med Karolinska Institutet.

Se den nya filmen om konsten i Huddinge.

Filmen öppnar i nytt fönster. Tryck T för textning.

Filmruta med texten Upptäck konsten Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Byggdes storskaligt för effektiv vård

Med Huddinge sjukhus planerade man för en effektiv vård och resultatet blev långa raka huskroppar med breda korridorer. Det ritades av HLLS Arkitektkontor AB. För att balansera det storskaliga och rationella intrycket bearbetades byggnadens betongfasader med rytmiska former och med inslag av blått planglas.

Nu, cirka 50 år efter att sjukhuset invigdes, har Region Stockholm genomfört en ny- och ombyggnation för att modernisera och öka vårdens kapacitet. På sjukhusets södra sida har en helt ny byggnad uppförts, O-huset, och befintliga lokaler som ansluter till O-huset har renoverats.

Skulptur ett tema vid entrén

Även i och omkring huvudentrén har mycket hänt sedan sjukhuset invigdes på 70-talet. Ett nytt entrétorg och ett parkeringshus är några av de större förändringarna. På entrétorget finns nu skulpturer av Mia E Göransson i keramik, aluminium och betong. Framträdande är fortfarande utomhusskulpturen Natt och Dag av PO Ultvedt och i främre delen av entréhallen Gert Marcus Färgrum. 

Bild av skulptur framför Karolinska Huddinges entré. Konstnär: Mia E Göransson
Mia E Göranssons skulptur syns på torget framför entrén. 

Utomhusgårdarna utmärker sjukhuset

Karaktäristiskt för Huddinge sjukhus är de konstnärligt utformade utomhusgårdarna där varannan gjordes grön och varannan stenig.

Foto av skulptur i en utomhusgård mellan två byggnader. Konstnär: Einar Höste
De två största gårdarna fick skulpturala verk varav idag endast Einar Höstes Rymdfackverk finns kvar.

Med dagens utbyggnad har två nya gårdar utformats konstnärligt. Den ena med en skulptural gestaltning av konstnären Anders Sletvold Moe, som knyter samman de äldre sjukhuset med det nyare O-huset.

Foto av skulptur av konstnären Anders Sletvold Moe
Anders Sletvold Moes skulpturer i en utomhusgård.

Foto av skulptur i mönstrad granit av Anders Krüger.

Den andra gården är gestaltad av Anders Krüger och har en markbeläggning i granit.

Gårdarnas utformning har även en funktion som orienteringspunkter och är tänkta att betraktas inifrån de glasade förbindelsegångarna. Också de stora invändiga ljusgårdarna, som löper genom flera våningsplan har konstnärliga gestaltningar.

Ursprunglig färgsättning än idag

Färgsättningen i sjukhusets allmänna ytor är än idag den ursprungliga med bärande element som pelare och hisschaktens väggar i mörkt grafitgrå färg och vita väggar. Golven har en ledfärg per våningsplan för att göra det lättare att orientera sig. De rymliga hisshallarna är viktiga platser för konst.

Foto av färgglada emaljer på hisshallens grå väggar av konstnären Alexandra Severinsson

I O-husets hisshall finns Alexandra Severinssons lekfulla emaljer på den gråmålade betongen.

Foto av färgglad emalj på utomhusfasaden av konstnärerna Beck & Jung.

Sverinssons verk är en kommentar till Beck & Jungs legendariska emalj på sjukhusets fasad ”Hej patient”.

I en annan hisshall syns Hilde Angel Danielsens konstverk som ramar in O-husets våningsplan med klara teman i komplementfärger, som en nytolkning av det äldre sjukhusets färgsättning.

Meditationsrummet, en kopia från FN-huset

Meditationsrummet har tillkommit som en kopia av meditationsrummet i FN-huset i New York, planerat av Dag Hammarskjöld. Det är ett rum tänkt för alla religioner och saknar därför de traditionella religiösa symbolerna. Merike Kaugesaars textilkonstverk kan ge associationer såväl till språk och tecken som till materiens mikroskopiskt små byggstenar. 

Fotograf: Per Mannberg Film: Markus Marcetic
Sidan uppdaterad: 2022-11-08 B15G