Hoppa till huvudinnehåll

Konst på Karolinska Universitetssjukhuset

Diarienummer
AKTNR 2134-22480
Miriam Bäckström_NKS

 

Ready to tell all av Miriam Bäckström. 

Kulturförvaltningen driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige.
 

Titel Nördliche Dämmerung, Konstnär Johan Scott

  "NKS"-projektet är den hittills största satsningen på konst i offentlig miljö i Sverige. Totalt har 118 miljoner kronor avsatts för konst i enlighet med den så kallade procentregeln. Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen. En grundläggande intention med konsten är att ”konsten ska få vara just konst” och ”att den tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension som möter vårt behov av kultur” (ur konstprogrammet för det nya sjukhuset i Solna, 2011).
  Titel Tip of an Iceberg, Konstnär Bigert och Bergström
 

Över 50 konstnärer involverade

Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt, med resultatet att över 50 konstnärer har involverats för att gestalta olika miljöer. Konstnärerna har kunnat arbeta med stor konstnärlig frihet samtidigt som de har förhållit sig till rumsliga förutsättningar, sjukvårdens behov och Region Stockholms miljökrav. Vid sidan av de platsspecifika gestaltningarna har nya konstverk köpts in. Dessutom har äldre konstverk tagits tillvara från sjukhusets tidigare byggnader.

  Konstnär Kristina Schmid
 

Konst bortom det dekorativa

En viktig utgångspunkt för arkitekternas arbete har varit att forma en miljö som kan påverka välbefinnandet för alla som vistas här. Ljus, volym, genomtänkt färgsättning och skandinaviska material genomsyrar utformningen av sjukhuset. Konstens inneboende egenskaper sträcker sig bortom de dekorativa, den kan exempelvis uttrycka känslor, väcka fantasi, tanke och reflektion, ställa frågor, skänka hopp och tröst och vara något att samlas kring. I den funktionella och högteknologiska vårdmiljön blir konsten en påminnelse om att en människa som söker vård är så mycket mer än en sjuk kropp.

"Konsten på Karolinska i Solna har som funktion att vara konst. Konst tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension som möter vårt behov av kultur. Därför är den så betydelsefull för människorna på sjukhuset." Så säger Elisabeth Wengström, chef för avdelningen för konst. Se Elisabeth svara på frågor här: Frågor och svar om konsten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Ur arkivet

Läs hur projektet växte under åren 2012-2016 på bloggen Konsten på Nya Karolinska.

   

 Sidan uppdaterad: 2022-03-30